Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия - БАН

Основните фундаментални и приложни изследвания в ИОХЦФ обхващат: изясняване на връзката между синтез, структура и реакционна способност на органичните съединения; изолиране, установяване на структурата и практическо приложение на природни съединения; определяне на структурата и функцията на белтъци, ензими и пептиди; изучаване на термичните и каталитични превръщания на въглеводороди.
Учени от ИОХЦФ се занимават активно с преподавателска дейност в Университети в страната и с ръководството на докторанти и дипломанти. През периода на своето съществуване ИОХЦФ е търсен партньор за съвместни изследователски проекти от научни институти и университети в редица европейски страни, както и от европейски научни фондации.


АКТУАЛНИ НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Българското фитохимично сдружение обявява за четвърта поредна година Национален конкурс за наградата „Млад фитохимик на годината“.
Статут на конкурса и правилник
за наградата можете да намерите тук, а обявата - тук.
Химикотехнологичният и металургичен университет и Съюзът на химиците в България обявяват ежегоден национален конкурс на името на акад. Иван Юхновски „Изявен млад учен в областта на органичната химия“ за 2021 г.
Уважаеми колеги,
Материалите за атестацията (Атестационни карти, информация и други документи) можете да намерите тук
(архив)

ЛАБОРАТОРИИ

eu cc op
mehatronika clean circle
bam e+ hrani inframat np_mladezhi