Конференции

2022


8-ма конференция на страните от Черноморския регион

На 29 и 30 август 2022 г. в София Тех Парк, България, беше проведена “8-та конференция на страните от Черноморския регион”, организирана от IKSAD института, Турция, и Института по органична химия с център по фитохимия, Българска академия на науките. В конференцията в София се включиха над 70 учени от водещите научни организации в страната и Турция. В 17 онлайн сесии, организирани от IKSAD института, участваха над 200 учени от 20 държави.

GWB

ИОХЦФ-БАН се включва за четвърти път в организираната от Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC) в световен мащаб закуска “Global Women’s Breakfast”, която ще се състои на 16 февруари 2022 г. от 10:30 до 12:00 ч. Учени от Института ще представят резултати от изследвания в рамките на Центъра за върхови постижения, двата Центъра за компетентност, Националната научна инфраструктура „ИНФРАМАТ“ и трите Национални научни програми, в които ИОХЦФ-БАН участва.
Срещата ще се проведе дистанционно през работното пространство Microsoft Teams.

GWB

ИОХЦФ се включва за трети път в организираната от Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC) в световен мащаб закуска “Global Women’s Breakfast”, която ще се състои на 9 февруари 2021 г. в интервала 10:30 – 11:30 ч. Предвид усложнената обстановка в световен мащаб, срещата ще се проведе дистанционно през работното пространство Microsoft Teams. Учени от института ще ви запознаят с основната част от закупената в рамките на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ научна апаратура и нейните възможности.

ECOLOGICAL PRODUCTS FOR HEALTH

От 04 до 08 октомври 2020 г. във Велинград, България ще се проведе научна конференция "ECOLOGICAL PRODUCTS FOR HEALTH", организирана от ННП "Bio Active Med" и Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика” (Clean&Circle).

BIKE 813748

В рамките на проект MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS, INNOVATIVE TRAINING NETWORKS H2020-MSCA-ITN-2018, BIKE 813748, в периода 24-26 юни 2020 г. ще се проведе WEBINAR на тема „Получаване и характеризиране на катализатори за получаване на водород“. Организатор на събитието е Института по органична химия с Център по фитохимия. По темата на семинара ще бъдат изнесени лекции от видни учени от БАН

IOCCP

Уважаеми колеги, във връзка с предстоящата годишна научна сесия на ИОХЦФ, посветена на 60 годишнината от основаването му, ви предоставяме предварителна програма и модел на резюме за постерен доклад. Моля спазвайте изискванията текста да е до една страница с шрифт “Times New Roman”, размер 12 и междуредие 1. Препоръчителни размери на постерите са ширина 80 см и дължина 120 см. Изпращайте своите резюмета на гл. асистент д-р Цветелина Дончева на e-mail: tsvety@orgchm.bas.bg. Краен срок: 18.03.2020 г.

GWB

Институтът се включи в организираната от Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC) в световен мащаб закуска “Global Women’s Breakfast”, която се състоя на 12 февруари 2020 г. в интервала 10:30 – 12:00 ч. Дами, с интереси в науката химия посветиха събитието на 60-годишния юбилей на два основни института в БАН – ИОХЦФ и ИОНХ. Срещата имаше дискусионен характер с цел разширяване на контактите на учените от двата института, като три докторантки представиха постигнатите от тях досега научни резултати

Конференции организирани/съорганизирани от ИОХЦФ - БАН и посветени на 150 годишнината на БАН

BAO

Международната конференция “Природните био-антиоксиданти като вдъхновение за хранителната химия и фармация”, организирана от Институтът по органична химия с център по Фитохимия – БАН се проведе за трети пореден път от 17 до 21 септември 2019 г. в гр. Несебър

ICNPU

От 29 май до 01 юни 2019 г. в Албена, България се проведе Четвъртата международна конференция по оползотворяване на природни продукти: От растенията до аптечната лавица/4th International Conference of Natural Product Utilization: From Plants to Pharmacy Shelf (ICNPU-2019).


IOCCP

Институтът по Органична Химия с Център по Фитохимия към Българската Академия на Науките отбеляза 150-тата годишнина от основаването на БАН и 59-тата годишнина на Института с двудневна научна сесия, провела се на 17 и 18 април 2019 г. Бяха представени стартиралите през тази година Национални научни програми и Европейски проекти, изпълнявани в Института. Бяха връчени грамоти на учениците, представили постери, и наградени отличените постери. Сесията завърши с дискусия на чаша вино.

GWB

Институтът по органична химия с център по фитохимия при БАН (ИОХЦФ-БАН) организира закуска за дами от всички области на химията от БАН и Университети в страната в рамките на организираната от IUPAC “Global Women’s Breakfast” (GWB), която ще се състои на 12 февруари 2019 г. в интервала 10:30 – 12:00 ч. Мероприятието е посветено на 100-годишнината на IUPAC (Международен съюз по чиста и приложна химия) и 150-годишнината на периодичната таблица на Дмитрий Менделеев. Закуската ще се излъчва на живо в цял свят. Желаещите да присъстват на срещата дистанционно са добре дошли на адрес: https://www.youtube.com/watch?v=zmMX1MZSmWo