Полезни връзки

Академични институции

БАН
Централна библиотека - БАН
Център за обучение - БАН
SONIX
СУ - ФХФ
ХТМУ - София
ССА - АгроБиоИнститут
ПУ - ХФ
БУ
ШУ
ЮЗУ

Държавни институции

Народно събрание
МОН
ФНИ
НАЦИД
Научен портал на МОН
Програма „Образование с наука“

ЕВРОПЕЙСКИ програми

Фондация Еврика
ДААД
Фулбрайт
Фондация „Александър фон Хумболт“
EURAXESS
COST
Marie Sklodovska-Curie
Horizon2020