Административни конкурси

Обявени конкурси


Обява

Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН обявава конкурс за попълване на научния екип за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008 Център за върхови постижения: „Национален център по мехатроника и чисти технологии“; по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
📆 Срок за подаване на документи: от 1.02.2023 г. до 8.02.2023


ОБЯВИ

Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН обявава конкурс за попълване на научния екип за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008 Център за върхови постижения: „Национален център по мехатроника и чисти технологии“; по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
📆 Срок за подаване на документи: от 9.01.2023 г. до 16.01.2023 г.


Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН обявава конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0019 Център за компетентност: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle); по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M20P001-1.00 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“.
📆 Срок за подаване на документи: от 14.11.2022 г. до 21.11.2022 г.


Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН обявава конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0019 Център за компетентност: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle); по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M20P001-1.00 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“.
📆 Срок за подаване на документи: от 16.09.2022 г. до 23.09.2022 г.


За попълване състава на научния екип на проект BG0M2OP001-1.002-0012 „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG0M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“, ИОХЦФ-БАН обявява конкурс за назначаване на петима изследователи (главен асистент, д-р) категория R2, и петима изследователи категория R1.
📆 Срок за подаване на документи: от 17.06.2022 г. до 27.06.2022 г, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:00 ч. на адрес, гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 9, ет 2, Канцеларията на ИОХЦФ-БАН


Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН обявава конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0019 Център за компетентност: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle); по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M20P001-1.00 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“.
📆 Срок за подаване на документи: от 12.04.2022 г. до 19.04.2022 г.


Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН обявава конкурс за попълване състава на научния екип за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008 Център за върхови постижения: „Национален център по мехатроника и чисти технологии“; по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
📆 Срок за подаване на документи: от 16.02.2022 г. до 23.02.2022 г.


Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН обявава конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0019 Център за компетентност: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle); по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M20P001-1.00 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“.
📆 Срок за подаване на документи: от 01.02.2022 г. до 09.02.2022 г.


Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН обявава конкурс за попълване състава на научния екип за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008 Център за върхови постижение: „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
📆 Срок за подаване на документи: от 29.11. 2021 г. до 03.12.2021 г.


Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН обявава конкурс за попълване състава на екипа на проект BG05M2OP001-1.002-0019 Център за компетентност: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle)“; по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M20P001-1.00 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“.
📆 Срок за подаване на документи:от 26.08.2021 г. до 03.09.2021 г.


Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН обявава конкурс за попълване състава на екипа на проект BG05M2OP001-1.002-0019 Център за компетентност: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle)“; по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M20P001-1.00 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“.
📆 Срок за подаване на документи:от 16.07.2021 г. до 23.07.2021 г.


Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН обявава конкурс за Проект BG05M2OP001-1.002-0012 за изграждане на Център за върхови постижения: „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира трима изследователи с научна степен и един изследовател без научна степен, за попълване на научния екип за изпълнение на проекта
📆 Срок за подаване на документи:от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.


Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН обявава конкурс за попълване състава на екипа на проект BG05M2OP001-1.002-0019 Център за компетентност: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle)“; по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M20P001-1.00 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“.
📆 Срок за подаване на документи:от 08.03.2021 г. до 15.03.2021 г


Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН обявава конкурс за попълване състава на екипа на проект BG05M2OP001-1.002-0019 Център за компетентност: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle)“; по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M20P001-1.00 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“.
📆 Срок за подаване на документи:от 16.11.2020 г. до 24.11.2020 г


Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН обявава конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle), по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M20P001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“.
📆 Срок за подаване на документи:от 22.05.2020 г. до 28.05.2020 г.


Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН обявава конкурс за попълване състава на научния екип на проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01 Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M20P001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“.
📆 Срок за подаване на документи:от 26.08.2019 г. до 05.09.2019 г.


Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН обявава конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01 Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M20P001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“.
📆 Срок за подаване на документи:от 16.04.2019 г. до 22.04.2019 г.