Стажантска програма

Институтът е обучаваща организация в проект “Студентски практики - Фаза 2” на МОН. Участието в програмата предоставя възможност на студентите за придобиване на нови практически умения и теоретични познания, за развиване и усъвършенстване на личностните качества, както и придобиване на опит от най-добрите професионалисти в областта.

официална страница