ИОХЦФ-БАН отдава под наем

Обява

Институт по Oрганична химия с Център по фитофимия – БАН отдава под наем:

1. Гаражна клетка № 5 до блок 9 с обща площ 15 кв. м., без електричество, без вода и без отопление. Имотът се намира на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9. Началната месечна наемна цена на площта на помещението е левовата равностойност на 3 евро за кв. м. Общата стойност на началната наемна цена е 45 /четиридесет и пет/ евро. В цената не е включен ДДС.

2. Част от фоайето при входа на сградата с площ от 1 кв. м. Площта е подходяща за поставяне на вендинг – автомат за топли напитки.
Началната месечна цена е в размер на левовата равностойност 15 /петнадесет евро/. В цената не е включен ДДС и разходите за електроенергия и вода.

Срок за подаване на офертите от кандидатите – 11.12.2023 г. Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606 115, 02 9606 112, в запечатан и подписан плик


Обява

Институт по Oрганична химия с Център по фитофимия – БАН, отдава под наем:
имот с адрес: гр. Пловдив, бул. Санкт Петербург № 63. Отдават се заедно две сгради с разгърната площ 1240 кв. м. и 1430 кв. м. и с парцела от 8450 кв. м. Лицевата сграда (1240 кв. м.) се нуждае от ремонт. Началната наемна цена е 10500 лв. без ДДС.
Срок за подаване на офертите от кандидатите – 22 март 2023 г. Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел. 02 9606 112, в запечатан и подписан плик. За информация – моб. тел. 0878 940 368.


Обява

Институт по Oрганична химия с Център по фитофимия – БАН, отдава под наем:
Помещение (лаборатория № 10) с обща площ 48 кв. м. на етаж /-1/, с прозорци. Имотът се намира на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9.
Началната месечна наемна цена на площта на помещението е левовата равностойност на 5 евро за кв. м. Общата стойност на началната наемна цена е 240 /двеста и четиридесет/ евро. В цената не е включен ДДС.
Срок за подаване на офертите от кандидатите – 28.02.2023 г. Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ-БАН - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206 в запечатан и подписан плик, тел.02 9606 112, 02 9606 115, 02 8731016.

Обява

Институт по Oрганична химия с Център по фитофимия – БАН, отдава под наем:
1. Две стаи (помещения), с адрес: гр. София 1113, ул. Акад. Георги Бончев, блок 13. Общата площ на помещенията е 20,76 кв. м. и прилежащи към тях обслужващи площи 5,86 кв. м.
Началната месечна наемна цена на площта на помещенията е по 3,05 евро за квадратен метър за основната площ и по 2,30 евро за кв. м. за прилежащите обслужващи площи.
Общата наемна цена е 76,80 евро без ДДС.
2. Помещение (лаборатория), с адрес: гр. София 1113, ул. Акад. Георги Бончев, блок 9, на трети етаж, с обща площ 50 кв. м. Началната месечна наемна цена е 5 евро за кв. м.
Общата наемна цена е 250 евро без ДДС.
Срок за подаване на офертите от кандидатите – 16 декември 2022 г. Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ-БАН - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606 112, 02 9606 115, 02 8731016.

Обява

Помещение бюфет/барче с обща площ 44 кв. м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9. Началната месечна наемна цена на площта на помещението е левовата равностойност на 2.50 евро за кв. м. Общата стойност на началната наемна цена е 110,00 /сто десет/ евро. В цената не е включен ДДС.
Срок за подаване на офертите от кандидатите –до 17,30 часа на 03 май 2022 г.
Офертите се подават в запечатан плик в канцеларията на ИОХЦФ - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606 112, 02 9606 115, 02 8731016.


Обява

Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН отдава под наем помещение (лаборатория № 6) с обща площ 28 кв.м. на етаж /-1/, с прозорци., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9. Началната месечна наемна цена на площта на помещението е левовата равностойност на 5 евро за кв. м. Общата стойност на началната наемна цена е 140.00 /сто и четиридесет/ евро без ДДС.
Срок за подаване на офертите с предложена цена от кандидатите – 06.01.2022 г. Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел. 02 9606 115, 02 9606 112 в запечатан и подписан плик.


Обява

Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН отдава под наем гаражна клетка с обща площ 30 кв. м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9. Помещението е без прозорци, без вода и без електричество. Началната месечна наемна цена на помещението е левовата равностойност на 2.00 евро за кв. м. Общата стойност на началната наемна цена е 60.00 /шестдесет/ евро без ДДС.
Срок за подаване на офертите с предложена цена от кандидатите – 06.12.2021 г. Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606 112, 02 9606 115 в запечатан плик.


Обява

Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН отдава под наем:
1. Помещение (стая 202) с обща площ 25 кв. м. в блок 9, етаж 2;
2. Складово помещение № 551 (безпрозоречно) с площ 2 кв. м., блок 9, етаж 5.
Адресът на помещенията е: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9.
Началната месечна наемна цена на площта на помещение 202 е левовата равностойност на 4.80 евро за кв. м. или обща наемна цена е 120.00 евро, а на складовата площ - 3 евро за кв. м. или 6 евро. В цената не е включен ДДС.
Срок за подаване на офертите с предложена цена от кандидатите – 02.11.2021 г. Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606 112, 02 9606 115 в запечатан плик.


Обява

Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН отдава под наем помещение /стая/ № 517 с обща площ 60 кв. м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, етаж 5.
Началната месечна наемна цена на площта на помещението е левовата равностойност на 3.00 евро за кв. м. Общата наемна цена е 180.00 /Сто и осемдесет/ евро. В цената не е включен ДДС.
Срок за подаване на офертите с предложена цена от кандидатите – 06.10.2021 г. Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606 112, 02 9606 115, 02 8731016.
Офертата се подава в запечатан плик.


Обява

Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН отдава под наем помещение /стая/ № 212 с обща площ 22 кв. м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, етаж 2.
Началната месечна наемна цена на площта на помещението е левовата равностойност на 4.70 евро за кв. м. Общата наемна цена е 103.40 /Сто и три и 0.40/ евро. В цената не е включен ДДС.
Срок за подаване на офертите с предложена цена от кандидатите – 28.06.2021 г. Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606 112, 02 9606 115, 02 8731016.


Обява

Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН отдава под наем помещения:
1. Помещение /стая/ № 202 с обща площ 25 кв. м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, етаж 2.
2. Помещение /стая/ № 212 с обща площ 22 кв. м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, етаж 2.
Началната месечна наемна цена на площта на помещенията е левовата равностойност на 4.50 евро за кв. м. Общата стойност на началната наемна цена за стая 202 е 112.50 /Сто и дванадесет и 0.50/ евро , а за стая 212 – 99.00 /деветдесет и девет/ евро . В цената не е включен ДДС.
Срок за подаване на офертите с предложена цена от кандидатите – 25.05.2021г. Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606 112, 02 9606 115, 02 8731016.


Обява

Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН отдава под наем складово помещение без електричество и вода с обща площ 30 кв. м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9. Началната месечна наемна цена на площта на помещението е левовата равностойност на 2.20 евро за кв. м. Общата стойност на началната наемна цена е 66.00 /шестдесет и шест/ евро. В цената не е включен ДДС.
Срок за подаване на офертите от кандидатите – 15.04.2021 г.
Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606 112, 02 9606 115, 02 8731 016. Договор за наем ще бъде сключен с кандидата, предложил най-висока цена.


Обява

Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН отдава под наем помещения:
1. Помещение /стая/ № 202 с обща площ 25 кв. м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, етаж 2.
2. Помещение /стая/ № 212 с обща площ 22 кв. м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, етаж 2.
Началната месечна наемна цена на площта на помещенията е левовата равностойност на 4 евро за кв. м. Общата стойност на началната наемна цена за стая 202 е 100.00 /Сто/ евро, а за стая 212 – 88 /осемдесет и осем/ евро. В цената не е включен ДДС.
Срок за подаване на офертите от кандидатите – 31.03.2021 г.
Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606 112, 02 9606 115, 02 8731 016.


Обява

Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН отдава под наем помещение /стая/ № 110 с обща площ 22 кв. м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, етаж 1. Началната месечна наемна цена на площта на помещението е левовата равностойност на 4 евро за кв. м. Общата стойност на началната наемна цена е 88.00 /осемдесет и осем/ евро. В цената не е включен ДДС.
Срок за подаване на офертите с предложена цена от кандидатите – 29.03.2021 г.
Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606 112, 02 9606 115, 02 8731016

Обява

ИОХЦФ - БАН отдава под наем лаборатория № 9, с обща площ от 22.5 кв. м. и складово помещение/неработеща камера/ от 24 кв. м. на етаж /-1/, адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9. Началната месечна наемна цена е в размер на левовата равностойност на 3.00 /три/ евро за кв. м за лаборатория № 9 и 2 /две/ евро за складовото помещение или общо 115.50 (сто и петнадесет и 0.50) евро, по фиксинга на БНБ в деня на плащането. В стойността не е включен ДДС.
Срок за подаване на офертите от кандидатите – 07.02.2021 г.
Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - БАН, гр. София, ул. "Академик Георги Бончев" бл.9, ет.2, стая 206, тел. 0878 940 368.


Обява

Институт по органична химия с център по фитохимия отдава под наем гаражна клетка № 5 с обща площ 15 кв.м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9. Началната месечна наемна цена на площта на помещението е левовата равностойност на 2.60 евро за кв. м.. В помещението няма електричество и вода. Общата стойност на началната наемна цена е 39.00 /Тридесет и девет/ евро. В цената не е включен ДДС.
Срок за подаване на офертите от кандидатите – 20.01.2021 г.
Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - БАН, гр. София, ул. "Академик Георги Бончев" бл.9, ет.2, стая 206, тел. 02 9606 112, 0878 940 368.
Договор за наем ще бъде сключен с кандидата, предложил най-висока цена.


Обява

ИОХЦФ – БАН отдава под наем помещения:

Стая № 7 с обща площ 39.19 кв. м. с 11.07 кв. м. обслужваща площ;
Стая № 8 с обща площ 33.80 кв. м. с 9.56 кв. м. обслужваща площ;
Стаи № 9 и 10 заедно, с обща площ 24.61 кв. м. и обслужваща площ 6.95 кв. м.

Адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 13. Началната месечна наемна цена на площта на помещенията е левовата равностойност на 3.03 (три и 0.03) евро за кв. м. за общата площ на всяко помещение и 2.30 (две и 0.30) евро за кв. м. за обслужващата площ.
Срок за подаване на офертите - 05.12.2020 г.

Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606 112, 02 9606 115. Договор за наем ще бъде сключен с кандидата, предложил най-висока цена.


Обява

ИОХЦФ – БАН отдава под наем помещение – стая № 6 с полезна площ 16.87 кв. м. с 4.76 кв. м. обслужваща площ.

Адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 13. Началната месечна наемна цена на площта на помещението е левовата равностойност на 3.03 (три и 0.03) евро за помещението от 16.87 кв. м. и 2.30 (две и 0.30) евро за кв. м. за обслужващата площ от 4.67 кв. м. Общата стойност на началната наемна цена е 62.06 /шестдесет и две и 0.06/ евро. В цената не е включен ДДС.
Срок за подаване на офертите от кандидатите – 05.12.2020 г.

Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606 112, 02 9606 115. Договор за наем ще бъде сключен с кандидата, предложил най-висока цена.

Обява

Институт по органична химия с център по фитохимия отдава под наем лаборатория 516, адрес гр. София, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 9, ет. 5 с площ 48 кв.м. с първоначална месечна наемна цена равна на левовата равностойност на 288.00 (двеста осемдесет и осем) евро по фиксинга на БНБ в деня на плащането. В стойноста не е включен ДДС.
Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - БАН, гр. София, ул. "Академик Георги Бончев" бл.9, ет.2, стая 206, тел. 02 9606 112, 02 8731016, 0888310739


Обява

Институт по органична химия с център по фитохимия отдава под наем помещение (лаборатория) 412 с обща площ 48 кв.м., адрес гр. София, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 9, ет. 4. Началната месечна наемна цена е левовата равностойност на 5 евро за кв.м. Общата стойност на началната наемна цена е 240.00 (двеста и четиридесет) евро без ДДС.
Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ-БАН, гр. София, ул. "Академик Г. Бончев", бл. 9, стая 206, тел.02 9606 112, 02 8731016 , тел.: 0888310739


Обява

Институт по органична химия с център по фитохимия отдава под наем складово помещение до бл. 9 (гр. София, ул. "Акад.Георги Бончев") с обща площ 30 кв.м. без електричество и вода. Първоначална месечна наемна цена в размер на левовата равностойност на 66.00 (шестдесет и шест) евро по фиксинга на БНБ в деня на плащането без ДДС.
Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ-БАН, гр. София, ул. „Академик Г. Бончев”, бл. 9, стая 206, тел.02 9606 112, 02 8731016 , тел.: 0888310739


Обява

Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН дава под наем стая 202 с обща площ 25 кв. м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, ет. 2. Началната месечна цена на стаята е левовата равностойност на 4 евро за кв. м. Общата стойност на началната наемна цена е 100 (сто) евро без ДДС.
Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - БАН - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606 112, 0878940360.

Обява

Институт по органична химия с център по фитохимия отдава под наем /помещение – бюфет/ барче с обща площ 44 кв. м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9. Началната месечна наемна цена на площта на помещението е левовата равностойност на 3.00 евро за кв. м. Общата стойност на началната наемна цена е 132.00 /сто тридесет и две/ евро. В цената не е включен ДДС.
Срок за подаване на офертите от кандидатите – до 17:30 часа на 31.08.2020 г.
Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606 112, 02 9606 115, 02 8731016.
Молбите могат да бъдат подадени и на e-mail:office@orgchm.bas.bg
Кандидатите трябва да получат входящ номер. Договор за наем ще бъде сключен с кандидата, предложил най-висока цена.


Обява

Институт по органична химия с център по фитохимия отдава под наем помещение /стая/ № 110, адрес гр. София, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 9, ет. 1 с площ 22 кв.м.. Началната месечна наемна цена на площта на помещението е левовата равностойност на 4.20 евро за кв. м. Общата стойност на началната наемна цена е 92.40 /деветдесет и две и 0.40/ евро по фиксинга на БНБ в деня на плащането. В стойността не е включен ДДС.
Срок за подаване на офертите от кандидатите – 11.08.2020 г.
Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - БАН, гр. София, ул. "Академик Георги Бончев" бл.9, ет.2, стая 206, тел. 02 9606 112, 02 8731016, 0888310739. Офертите могат да бъдат подадени и на e-mail:office@orgchm.bas.bg
Договор за наем ще бъде сключен с кандидата, предложил най-висока цена.


Обява

Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН отдава под наем стая 3 с площ 22.5 кв. м. и обслужваща площ 4.67 кв. м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 13. Началната месечна цена на стаята е 3.20 евро без ДДС на кв. м. и 2.30 евро на кв. м. за обслужващата площ без ДДС. Срок за подаване на офертите от кандидатите – 17.03.2020 г. Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - БАН - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606 112, 0878940360. Договор за наем ще бъде сключен с кандидата, предложил най-висока цена.


Обява

Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН отдава под наем помещение, представляващo стая с обща площ 25 кв. м. и прилежащ към нея склад (хладилна стая) с обща площ 20 кв. м. с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, етаж -1. Началната месечна цена на общата площ е 2.20 евро за кв. м.. Общата стойност на началната наемна цена е 99 /деветдесет и девет/ евро. В цената не е включен ДДС. Срок за подаване на офертите от кандидатите – 28.02.2020 г. Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606 112, 0878940360. Договор за наем ще бъде сключен с кандидата, предложил най-висока цена.


Обява

Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН отдава под наем помещение /стая/ № 110 с обща площ 22 кв. м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, етаж 1. Началната месечна наемна цена на площта на помещението е левовата равностойност на 4 евро за кв. м.. Общата стойност на началната наемна цена е 88.00 /осемдесет и осем/ евро. В цената не е включен ДДС. Срок за подаване на офертите от кандидатите – 20.08.2019 г. Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606 112, 02 9606 115, 02 8731016. Договор за наем ще бъде сключен с кандидата, предложил най-висока цена.