Научни постижения и награди

2021

Институтът по органична химия с Център по фитохимия заема трета позиция сред българските организации, влезли в подбора на SCImago (SIR) за отминалата година. Институтът е отличен и с най-силно изразената ориентация към приложна наука в страната.

Гл. ас. д-р Ивалина Трендафилова от Лаборатория “ОРММ”, ИОХЦФ-БАН, беше сред шестте номинирани кандидата за Националната награда „13 века България“ за подкрепа на млади таланти в съвременното изкуство и наука.

Гл. ас. д-р Йордан Георгиев от Лаборатория “БАВ”, ИОХЦФ-БАН, беше сред номинираните кандидати за награда „Питагор“ в категория "Голяма награда за млад учен".

ИОХЦФ-БАН бе отличен от Министерството на образованието и науката за устойчиво развитие на капацитета за кандидатстване в проекти по РП „Хоризонт 2020“. Г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката, връчи сертификата на проф. дхн Светлана Симова, директор на ИОХЦФ.

Двама млади учени от ИОХЦФ-БАН - д-р Ивалина Трендафилова и гл. ас. д-р Манол Огнянов, бяха отличени с Награда за млад учен „Проф. Марин Дринов“ на тазгодишното тържествено отбелязване от БАН на Деня на Народните будители - 1 ноември.

Докторантите Десислава Гергинова (ЦЯМРС) и Мария Аргирова (СОА) от ИОХЦФ-БАН, бяха отличени на докторантския форум състоял се 29-31 август в Боровец.

Гл. ас. д-р Йордан Георгиев от Лаборатория "Биологично активни вещества", ИОХЦФ-БАН – Пловдив беше награден за работата си по проект: „Изучаване на структурата и имуномодулиращия потенциал на водно-екстрахируемите полизахариди от древния родопски ендемит Haberlea rhodopensis Friv. (Орфеево цвете)“ на церемония в сградата на ЦУ-БАН.

Гл. ас. д-р Неда Анастасова от Лаборатория „Структурен органичен анализ“ в ИОХЦФ – БАН беше отличена с награда на ХТМУ на името на акад. Иван Юхновски. Наградата се връчва на „Изявен млад учен в областта на органичната химия“-2019.

Даниела Клисурова от лаборатория "Биологично-активни вещества" и Мария Аргирова от Лаборатория „Структурен органичен анализ“ бяха наградени на Националния конкурс „Най-добра дипломна работа”, организиран от Федерацията на научно-техническите съюзи и Съюза на химиците в България.

Гл. ас. д-р Радостина Иванова (лаборатория "ОРММ") и гл. ас. д-р Йордан Георгиев (лаборатория "БАВ") получиха престижна награда от докторантския конкурс „Най-добра публикация”, организиран от Центъра за обучение на БАН.

На церемонията за наградите "Питагор" плакети на „Елзевиер“ за отлични постижения в глобалните научни изследвания за 2018 г. получиха Институтът по органична химия с Център по фитохимия към БАН и специално проф. Вася Банкова за изследванията си в областта на прополиса, пчелите и зеления прополис.