ЛАБОРАТОРИЯ БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА - ПЛОВДИВ

Изследователска дейност

Лабораторията по биологични активни вещества – Пловдив е основана през 1982 година като филиал на Института по органична химия към БАН. Понастоящем в лаборатрията работят осем щатни служители и седем души, назначени по договор с фирма ВИТАНЕА ООД.

Основните направления в научно-изследователската дейност на ЛБАВ са:

• Изолиране, пречистване, структурна модификация и характеристика на пектинови вещества и други растителни полизахариди с биологична активност.

• Ензимна модификация на биологично активни полизахариди.

• Изследване на антиоксидантната активност на плодове, зеленчуци, билки и гъби.

• Изолиране, пречистване и характеристика на биофлавоноиди (антоцианини, катехини, флавоноли и др.) от растителни суровини.

• Хранителна химия.

• Функционални храни: получаване, анализ и медицински изследвания.

• Създаване на нови технологии за плодови сиропи и нектари съвместно с фирма ВИТАНЕА ООД.

ПЕРСОНАЛ

Ръководител:

проф. д-р Петко Денев


032 643140
бул. "Руски" № 139, Пловдив 4000
petkodenev@orgchm.bas.bg
Име Телефон Е-поща*
проф. д-р Петко Денев, ръководител 032 643140 petkodenev
гл. ас. д-р инж. Йордан Георгиев 032 642759 yordan.georgiev
гл. ас. д-р инж. Манол Огнянов 032 642759 mogn
биолог д-р инж. Десислава Тенева 032 642759 dteneva
химик Даниела Клисурова dklisyrova
химик Ирина Янакиева 032 643140 irina.yanakieva
техник химия Галина Папазян 032 643140 gdp
техник химия Мариета Анастиева 032 643140 maa

Проекти

Публикации (Q1)

2018

Food Chemistry, 253,
13-23
Effect of lavender (Lavandula angustifolia) and melissa (Melissa Officinalis) waste on quality and shelf life of bread