Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия - БАН

Основните фундаментални и приложни изследвания в ИОХЦФ обхващат: изясняване на връзката между синтез, структура и реакционна способност на органичните съединения; изолиране, установяване на структурата и практическо приложение на природни съединения; определяне на структурата и функцията на белтъци, ензими и пептиди; изучаване на термичните и каталитични превръщания на въглеводороди.
Учени от ИОХЦФ се занимават активно с преподавателска дейност в Университети в страната и с ръководството на докторанти и дипломанти. През периода на своето съществуване ИОХЦФ е търсен партньор за съвместни изследователски проекти от научни институти и университети в редица европейски страни, както и от европейски научни фондации.

Декларация на VIII Общо събрание на БАН относно предвидената бюджетна субсидия за БАН за 2022 г.


ИОХЦФ е видим в световната наука
Група изследователи от Станфордския университет изготвят годишна класация най-добрите учени в света. Тя е съставена на базата на комплексен анализ, който обхваща информация за брой цитирания, H-индекс, коригиран в съавторство Hm-индекс, цитати на статии при различни позиции на авторство и др. Тази година 73 изследователи от България от различни области на наукатa са намерили място в престижната класация. Двама от тях са от ИОХЦФ – член-кор. проф. дн Вася Банкова и проф. д-р Милена Попова. Беше публикувана и класация на първия един процент на най-добрите учени в света за цялостен научен принос, в която са включени 17 българи, една от тях е проф. Банкова.
Линк към материала на страницата на БАН и на МОН


АКТУАЛНИ НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Днес, 21.01.2022 г. поради проблем с едно от комуникационните устройства ИТ инфраструктурата на Института, за кратко време нямаше достъп до Интернет, което се отрази и на няколко други услуги, като например VPN. Електронната поща не бе засегната. Проблемът бе отстранен и от 10:30 всички услуги са възстановени.
Моля, при установяване на подобен проблем да пишете на: IT.services@orgchm.bas.bg
С решение на Управителния съвет на Българското фитохимично сдружение, срокът за кандидатстване по Националния конкурс за наградата „Млад фитохимик на годината“ се удължава до 31 май 2022 г., вкл.
Информация за конкурса може да намерите тук.
Уважаеми колеги,
Моля, при попълване на данни в SONIX, да използвате този линк, поради наличие на злонамерен сайт (phishing site).
(архив)

ЛАБОРАТОРИИ

eu cc op
mehatronika clean circle
bam e+ hrani inframat np_mladezhi