Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия - БАН

Основните фундаментални и приложни изследвания в ИОХЦФ обхващат: изясняване на връзката между синтез, структура и реакционна способност на органичните съединения; изолиране, установяване на структурата и практическо приложение на природни съединения; определяне на структурата и функцията на белтъци, ензими и пептиди; изучаване на термичните и каталитични превръщания на въглеводороди.
Учени от ИОХЦФ се занимават активно с преподавателска дейност в Университети в страната и с ръководството на докторанти и дипломанти. През периода на своето съществуване ИОХЦФ е търсен партньор за съвместни изследователски проекти от научни институти и университети в редица европейски страни, както и от европейски научни фондации.

ИОХЦФ е видим в световната наука
Група изследователи от Станфордския университет изготвят годишна класация най-добрите учени в света. Тя е съставена на базата на комплексен анализ, който обхваща информация за брой цитирания, H-индекс, коригиран в съавторство Hm-индекс, цитати на статии при различни позиции на авторство и др. Тази година 73 изследователи от България от различни области на наукатa са намерили място в престижната класация. Двама от тях са от ИОХЦФ – член-кор. проф. дн Вася Банкова и проф. д-р Милена Попова. Беше публикувана и класация на първия един процент на най-добрите учени в света за цялостен научен принос, в която са включени 17 българи, една от тях е проф. Банкова.
Линк към материала на страницата на БАН и на МОН


АКТУАЛНИ НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Запис от събранието на Института по Органична химия с Център по фитохимия-БАН, на което беше представена новата мрежа на Института, може да намерите тук.
Младият ни колега инж. Георги Гергинов от лаборатория „Органичен синтез и стереохимия“ завърши с отличие обучението си в магистърска степен в ХТМУ – София, за което беше награден на церемония, състояла се на 10.12.2021 г. в зала „Проф. д-р Асен Златаров“.
Уважаеми колеги,
Моля, при попълване на данни в SONIX, да използвате този линк, поради наличие на злонамерен сайт (phishing site).
(архив)

ЛАБОРАТОРИИ

eu cc op
mehatronika clean circle
bam e+ hrani inframat np_mladezhi