Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия - БАН

Основните фундаментални и приложни изследвания в ИОХЦФ обхващат: изясняване на връзката между синтез, структура и реакционна способност на органичните съединения; изолиране, установяване на структурата и практическо приложение на природни съединения; определяне на структурата и функцията на белтъци, ензими и пептиди; изучаване на термичните и каталитични превръщания на въглеводороди.
Учени от ИОХЦФ се занимават активно с преподавателска дейност в Университети в страната и с ръководството на докторанти и дипломанти. През периода на своето съществуване ИОХЦФ е търсен партньор за съвместни изследователски проекти от научни институти и университети в редица европейски страни, както и от европейски научни фондации.

Декларация на VIII Общо събрание на БАН относно предвидената бюджетна субсидия за БАН за 2022 г.


ИОХЦФ е видим в световната наука
Група изследователи от Станфордския университет изготвят годишна класация най-добрите учени в света. Тя е съставена на базата на комплексен анализ, който обхваща информация за брой цитирания, H-индекс, коригиран в съавторство Hm-индекс, цитати на статии при различни позиции на авторство и др. Тази година 73 изследователи от България от различни области на наукатa са намерили място в престижната класация. Двама от тях са от ИОХЦФ – член-кор. проф. дн Вася Банкова и проф. д-р Милена Попова. Беше публикувана и класация на първия един процент на най-добрите учени в света за цялостен научен принос, в която са включени 17 българи, една от тях е проф. Банкова.
Линк към материала на страницата на БАН и на МОН


АКТУАЛНИ НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Двама учени от Института по органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на науките получиха награда „Питагор“ за принос в науката на Министерството на образованието и науката: проф. дн Маргарита Попова и проф. дн Павлина Долашка
Информация за наградата може да намерите тук.
Гл. ас. д-р инж. Йордан Георгиев от Лабораторията биологично активни вещества – Пловдив, ИОХЦФ-БАН беше отличен с наградата в конкурса за млади учени Марин Дринов
Информация за наградата може да намерите тук.
Уважаеми колеги,
Моля, при попълване на данни в SONIX, да използвате този линк, поради наличие на злонамерен сайт (phishing site).
(архив)

ЛАБОРАТОРИИ

eu cc op
mehatronika clean circle
bam e+ hrani inframat np_mladezhi