Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия - БАН

Основните фундаментални и приложни изследвания в ИОХЦФ обхващат: изясняване на връзката между синтез, структура и реакционна способност на органичните съединения; изолиране, установяване на структурата и практическо приложение на природни съединения; определяне на структурата и функцията на белтъци, ензими и пептиди; изучаване на термичните и каталитични превръщания на въглеводороди.
Учени от ИОХЦФ се занимават активно с преподавателска дейност в Университети в страната и с ръководството на докторанти и дипломанти. През периода на своето съществуване ИОХЦФ е търсен партньор за съвместни изследователски проекти от научни институти и университети в редица европейски страни, както и от европейски научни фондации.

Уважаеми колеги,
Институтът по органична химия с Център по фитохимия организира годишна научна сесия. Събитието ще се проведе на 27 и 28 Април 2023 г. в сградата на ИОХЦФ. Научната програма включва публични академични лекции и постерни доклади.
Научната програма може да намерите тук.


АКТУАЛНИ НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Българското фитохимично сдружение обявява за шеста поредна година Национален конкурс за наградата „Млад фитохимик на годината“.
Статут на конкурса и правилник за наградата можете да намерите тук, а обявата - тук.
На 14 февруари 2023 г. от 10:30 до 12:00 ч. ИОХЦФ-БАН се включи в ежегодната Световна закуска на жените (Global Women’s Breakfast). Тази година протече под мотото Breaking Barriers in Science. Жени-учени от ИОХЦФ-БАН, отличени през 2022 г. с престижни награди за научни резултати, споделиха своя опит в преодоляването на бариерите в науката и представиха накратко постиженията си.
Институт по органична химия с Център по фитохимия към БАН обявява Конкурс за награда „Акад. Богдан Куртев“ за „Научно постижение в областта на органичната химия“.
(архив)

ЛАБОРАТОРИИ

eu cc op
mehatronika clean circle
bam e+ hrani inframat np_mladezhi

Списък на одобрените бенефициенти по програмата „Млади учени и постдокторанти“, финансирана от МОН, за ИОХЦФ-БАН"