AWARDS

2021

Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry occupies the third position among all bulgarian organisations that participate in SCImago ranking (SIR). The Institute is best placed on the Innovation rank indicator among Bulgarian institutions, which is indicative of a strong orientation towards applied science.

Гл. ас. д-р Ивалина Трендафилова от Лаборатория “ОРММ”, ИОХЦФ-БАН, беше сред шестте номинирани кандидата за Националната награда „13 века България“ за подкрепа на млади таланти в съвременното изкуство и наука.

Гл. ас. д-р Йордан Георгиев от Лаборатория “БАВ”, ИОХЦФ-БАН, беше сред номинираните кандидати за награда „Питагор“ в категория "Голяма награда за млад учен".

ИОХЦФ-БАН бе отличен от Министерството на образованието и науката за устойчиво развитие на капацитета за кандидатстване в проекти по РП „Хоризонт 2020“. Г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката, връчи сертификата на проф. дхн Светлана Симова, директор на ИОХЦФ.

Двама млади учени от ИОХЦФ-БАН - д-р Ивалина Трендафилова и гл. ас. д-р Манол Огнянов, бяха отличени с Награда за млад учен „Проф. Марин Дринов“ на тазгодишното тържествено отбелязване от БАН на Деня на Народните будители - 1 ноември.

Докторантите Десислава Гергинова (ЦЯМРС) и Мария Аргирова (СОА) от ИОХЦФ-БАН, бяха отличени на докторантския форум състоял се 29-31 август в Боровец.

Гл. ас. д-р Йордан Георгиев от Лаборатория "Биологично активни вещества", ИОХЦФ-БАН – Пловдив беше награден за работата си по проект: „Изучаване на структурата и имуномодулиращия потенциал на водно-екстрахируемите полизахариди от древния родопски ендемит Haberlea rhodopensis Friv. (Орфеево цвете)“ на церемония в сградата на ЦУ-БАН.

Гл. ас. д-р Неда Анастасова от Лаборатория „Структурен органичен анализ“ в ИОХЦФ – БАН беше отличена с награда на ХТМУ на името на акад. Иван Юхновски. Наградата се връчва на „Изявен млад учен в областта на органичната химия“-2019.

Даниела Клисурова от лаборатория "Биологично-активни вещества" и Мария Аргирова от Лаборатория „Структурен органичен анализ“ бяха наградени на Националния конкурс „Най-добра дипломна работа”, организиран от Федерацията на научно-техническите съюзи и Съюза на химиците в България.

Гл. ас. д-р Радостина Иванова (лаборатория "ОРММ") и гл. ас. д-р Йордан Георгиев (лаборатория "БАВ") получиха престижна награда от докторантския конкурс „Най-добра публикация”, организиран от Центъра за обучение на БАН.

На церемонията за наградите "Питагор" плакети на „Елзевиер“ за отлични постижения в глобалните научни изследвания за 2018 г. получиха Институтът по органична химия с Център по фитохимия към БАН и специално проф. Вася Банкова за изследванията си в областта на прополиса, пчелите и зеления прополис.