Bruker Avance II+ 600 
Закупен съвместно с участниците в рамковото споразумение, подписано през 2005 г. Инсталиран  през февруари 2007 г., в пробна експлоатация от март 2007.

 

 • UltrashieldTM  магнит D 262/54, 14.09 T

 • три високочестотни канала с линейни усилватели (BLAXH2H 300/100/150, BLAX 500).

 • f 5 мм директна двойна глава (BBO) 31Р - 109Ag / 1H с активно екраниран Z-градиент и устройство за автоматична настройка на честотата (АТМA)

 • f 5 мм инверсна тройна глава (TBI)  1H / 31Р - 109Ag/ 13С с активно екраниран Z-градиент

 • f 5 мм MIC-Diff30 дифузионна двойна глава 1H/31P

 • f 4 мм CP/MAS двойна глава 31Р - 15N / 1H за твърдо тяло

 • f 4 мм HRMAS двойна глава 1H/13C за проби на границата течна-твърда фаза

 • градиентно устройство GRASPII (10A)

 • градиентен усилвател GREAT40 (40A)

 • модул за контрол на градиентния усилвател GREAT MASTER E

 • автоматично пневматично устройство (MAS II)

 • автоматично пробоподаващо устройство B-ACS за 60 проби

 • темпериращо устройство - B-VT 3000 с температурен интервал 150 - 390K (охлаждане с течен азот)

 • темпериращо устройство BCU I с температурен интервал 233 - 323K

 • темпериращо устройство BCU20 за темпериране на MIC-Diff30 измервателна глава

 • PC LINUX работна станция HP z400

  Софтуер: Topspin 3.0, NMR Guide