Развитие на научната инфраструктура 2010, Фонд Научни изследвания на Министерството на образованието, младежта и науката

 

РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ В ЕФЕКТИВНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЯМР АНАЛИЗИ НА БИО- И НАНОМАТЕРИАЛИ
Начало Управление Работни Групи Апаратура Достъп Колектив Връзки

Организации, участващи проекта

 

Име

електронна поща

телефон
 
Институт по органична химия с Център по Фитохимия: +3592 9606
проф. Светлана Симова sds@orgchm.bas.bg 140
доц. Павлета Шестакова (Денкова) psd@orgchm.bas.bg 172
доц. Николай Василев niki@orgchm.bas.bg 172
доц. Божана Михова bozhana@orgchm.bas.bg 120
гл. ас. Георги Добриков gmdob@orgchm.bas.bg 152
гл. ас. Павлета Цветкова pyc@orgchm.bas.bg 120
ас. Явор Митрев yavor@orgchm.bas.bg 146
Елена Манолова elena@orgchm.bas.bg 189
Деница Маринова deyna@orgchm.bas.bg 120
д-р Десислава Грабчева dstaneva@orgchm.bas.bg  
д-р Галя Иванова galya@orgchm.bas.bg  
     
Институт по Полимери: +3592 979
доц. Нели Косева n_koseva@yahoo.co.uk 6630
доц. Станислав  Рангелов rangelov@polymer.bas.bg 2293
гл. ас. Виолета  Митова mitova@polymer.bas.bg 2230
Наталия Тончева ntoncheva@polymer.bas.bg 2281
Елица  Воденичарова elitcapetrova@abv.bg 6318
     
Химически Факултет към Софийски Университет: +3592 8161
доц.  Елена Василева evassileva@chem.uni-sofia.bg 614
гл. ас. Петър Петров ohpj@chem.uni-sofia.bg 363
гл. ас. Ивайла Панчева ahip@chem.uni-sofia.bg

446

609

     
Институт по Обща и Неорганична Химия: +3592 979
доц. Радостина Стоянова radstoy@svr.igic.bas.bg 3915
доц. Михаил Михайлов misho@svr.igic.bas.bg 6312
Меглена Йончева meglena@svr.igic.bas.bg 2589
Светлана  Иванова svetlana@svr.igic.bas.bg 2589
     
Научни консултанти:
проф. Тони Спасов TSpassov@chem.uni-sofia.bg  
проф. Владимир Димитров vdim@orgchm.bas.bg  

Бг En

Новини:

Колеги, уведомяваме Ви за приключването на проекта, считано от 20.12.2012 г.

архив новини

The life science portal: