Развитие на научната инфраструктура 2010, Фонд Научни изследвания на Министерството на образованието, младежта и науката

 

РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ В ЕФЕКТИВНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЯМР АНАЛИЗИ НА БИО- И НАНОМАТЕРИАЛИ
Начало Управление Работни Групи Апаратура Достъп Колектив Връзки

Организации, участващи проекта

 

 

Solid State NMR:

Durham university

Dr. Pascal Man's page

 

HRMAS NMR:

Tutorial - http://rmn.iqfr.csic.es/guide/man/hrmas/contents.html

HRMAS project - http://www.emory.edu/NMR/web_swu/HRMAS/

Lecture - http://www.pascal-man.com/pulseprogram/avance3/cpmas-pdf/Rotor_prep_e%5B1%5D.pdf

Bruker - http://www.bruker-biospin.com/probes_hrmas.html

 

Diffusion NMR:

http://triton.iqfr.csic.es/guide/eNMR/proteins/diffusion.html

http://nmr.chemistry.manchester.ac.uk/?q=node/29

http://nmrwiki.org/wiki/index.php?title=Measurements_of_molecular_diffusion_by_NMR

http://chem.ch.huji.ac.il/nmr/techniques/other/diff/diff.html#top

 

Бг En

Новини:

Колеги, уведомяваме Ви за приключването на проекта, считано от 20.12.2012 г.

архив новини

The life science portal: