Развитие на научната инфраструктура2010, Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието, младежта и науката

 

РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ В ЕФЕКТИВНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЯМР АНАЛИЗИ НА БИО- И НАНОМАТЕРИАЛИ
Начало Управление Работни Групи Апаратура Достъп Колектив Връзки

Организации, участващи в проекта

Архив новини

  Каним всички колеги на 14тия ЯМР симпозиум на страните от Централна и Източна Европа и среща на потребителите на ЯМР спектрометри от фирма Bruker Biospin
(интернет-страница на конференцията http://ceum2012.orgchm.bas.bg/)
  Уважаеми колеги, заповядайте на открития семинар в рамките на настоящия проект, посветен на обсъждане на оптималната организация на сервизната работа през 2012 година!
11.10.2011 г. Заповядайте на защитата на дисертационен труд на ас. Явор Митрев. За време и място - тук.
23.09.2011 Представяне на проекта на 6-и Български Пептиден Симпозиум, 29.09 - 01.10.2011 г., Паничище. Постера можете да намерите тук.
28.07.2011 г. Заповядайте на защитата на дисертационен труд на гл. ас. Павлета Цветкова. За време и място - тук.
7.10.2010 г. На 12.10.2010 г. проф. Рудолф Вилем ще изнесе лекция за приложения на HR-MAS ЯМР спектроскопията (повече информация - тук).
7.10.2010 г. Еднодневна среща "ЯМР спектроскопия в полза на науките за живота" съвместно с Трети международен симпозиум по органична химия ще се проведат в периода 30.10 - 02.11.2010 г.
12.04.2010 г.

Колеги, уведомяваме ви, че на 16.04.2010 г.(петък), в 204 аудитория на Института по Органична химия с Център по Фитохимия ще бъде представен доклад по инфраструктурният проект "Развитие на националната лаборатория по ЯМР спектроскопия в ефективна изследователска инфраструктура за ЯМР анализи на био- и наноматериали" на тема "КАКВО ВИДЯХМЕ И НАУЧИХМЕ ПРИ ПОСЕЩЕНИЕТО ВЪВ ФИРМА “BRUKER BIOSPIN”, Германия". Каним ви да присъствате.

19.02.2010 г.

Колеги, уведомяваме ви, че на 24.02.2010 г. (сряда), в 111 аудитория на Института по Органична химия с Център по Фитохимия ще бъде представен инфраструктурният проект "Развитие на националната лаборатория по ЯМР спектроскопия в ефективна изследователска инфраструктура за ЯМР анализи на био- и наноматериали". Каним ви да присъствате.