Развитие на научната инфраструктура 2010, Фонд Научни изследвания на Министерството на образованието, младежта и науката

 

РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ В ЕФЕКТИВНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЯМР АНАЛИЗИ НА БИО- И НАНОМАТЕРИАЛИ
Начало Управление Работни Групи Апаратура Достъп Колектив Връзки

Организации, участващи проекта

Предвидено е закупуване на следното оборудване:

 

За спектрометър Bruker Avance II+ 600  :

    Оборудване за изследване на молекулна дифузия, включващо модул за градиентен контрол GREAT,  устройство за водно охлаждане на измервателната глава, 5 мм дифузионна измервателна глава със Z-градиенти, градиентен усилвател от 30G/cm/A за 1H/X ядра, 2H честотно-полева стабилизация. Закупуването на дифузионен градиентен ЯМР модул ще позволи определяне на малки дифузионни коефициенти от порядъка на 10-11 - 10-12 m2/s, които са типични за вискозни системи и големи агрегати с малки дифузионни коефициенти.

 4 мм двойна резонансна измервателна глава с висока разделителна способност (HRMAS), снабдена с градиенти, възможност за работа при магически ъгъл и 2H честотно-полева стабилизация. Оборудването на ЯМР спектрометъра с тази измервателна глава, ще позволи да се охарактеризират и изследват свойствата на хетерогенни системи, в които са от особено значение явленията на границата течна-твърда фаза, хибридни материали, продукти на твърдофазен систез, меки материали, гелове, течно кристални фази, емулсии и др.

 

Зa спектрометър Bruker Avance DRX 250:

Пробоподаващо устройство B-ACS с микропроцесорен контрол и устройство за автоматична смяна на до 60 проби. Роботизираното автоматично устройство ще бъде свързано към 250 MХц апарат, което ще осигури възможност за  24 часов сервизен работен режим  с незначителни прекъсвания само за поддръжка или поправка на апаратурата.

Подмяна на работната станция с PC LINUX работна станция HP z400.

 

Други:

 

Подмяна на съществуващото охлаждащо устройство (BCU 05) с устройство BCU-X за контрол на променлива температура до приблизително -50о C и обезпечаване със система за топлообмен към MAS измервателната глава, необходимо за работа при температури до -120о С.

 

Топлообменник за измервателни глави с възможности за въртене на пробата при магически ъгъл, позволяващ  работа при ниска  (до -100оС) температура, при охлаждане с течен азот.

 

След проведена процедура за обществена поръчка по договаряне на 25.08.2010 г. е подписан договор с Брукер Германия, който следва в срок от 10 месеца да достави поръчаното оборудване, чиято техническа спецификация можете да намерите тук

 

За повече информация относно наличното в момента оборудване:

http://www.orgchm.bas.bg/~nmr/Equipment.htm

 

Бг En

Новини:

Колеги, уведомяваме Ви за приключването на проекта, считано от 20.12.2012 г.

архив новини

The life science portal: