Химично отместване [м.ч.]

Константа на спин-спиново взаимодействие [Хц]

1H

2.05    

 

  1JC-D 20.0

13C

30.5 2JH-D 2.2

 

205.1    
       

17O

570.0    

Характеристики

Молекулно тегло [г/мол] 64.12
Плътност [20о/4о] 0.87
Точка на топене [oC] -94.5
Tочка на кипене [oC] 55
Магнитна възприемчивост -0.46.10-6
Диелектрична константа 20.7
Диполен момент [Д] 2.7