English

Български

 

Начало

Колектив

Научна дейност

Апаратура

Сервиз

Учебна дейност

Полезна информация

История

Новини

 

 

 

Последно обновен на 13.01.2012 г.

   

Полезни връзки за ЯМР информация

 

Обща информация

Учебна литература

ЯМР спектроскопия в твърдо тяло

Спектрални библиотеки и бази данни

Научни списания

Производители на ЯМР спектрометри

Производители на консумативи за ЯМР спектрометри

ЯМР форуми

ЯМР софтуер

 

 

   Обща информация

NMR Knowledge Base - The NMR Resource

The NMR Information Server at Spincore Technologies Inc.

Spectroscopy Online

TAMU's Enhanced NMR Periodic Table

Stan's NMR, MRI, NQR and ESR links

General interest NMR topics

NMR nomenclature. Nuclear spin properties and conventions for chemical shifts

2011 - Международна година на химията

начало

Учебна литература

The Basics of NMR - online book by Joseph P. Hornak

Advanced NMR course

Science and Fun

NMR (on Wikipedia)

Bruker NMR Guide

 

ЯМР спектроскопия в твърдо тяло

Dr. Pascal Man's page

Durham university

начало

Спектрални библиотеки и бази данни

SDBS (спектрална база данни)

BioMagResBank (ЯМР база данни на университета в Уисконсин)

 Научни списания

Applied Magnetic Resonance

Concepts in Magnetic Resonance (educational)

Journal of Biomolecular NMR

Journal of Magnetic Resonance

Magnetic Resonance in Chemistry

Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

Solid State Nuclear Magnetic Resonance

Химически списания

начало

Производители на ЯМР спектрометри

Bruker BioSpin NMR Division

Varian Associates

JEOL USA

MR Resources

Tecmag (събиране на данни - data acquisition)

SpinCore Technologies, Inc. (събиране на данни - data acquisition, импулсни програми)

начало

Производители на консумативи за ЯМР спектрометри

Deutero (разтворители и кювети)

Euriso-top (разтворители и кювети)

Wilmad Glass (кювети и др.)

Norell (ЯМР кювети)

Cortec products (кювети и разтворители)

Shigemi Company (специални кювети)

Cambridge Isotopes (разтворители)

Oxford Instruments (магнити)

Doty Scientific, Inc. (измервателни глави)

ЯМР форуми

EUROMAR

Experimental Nuclear Magnetic Resonance Conference (ENC) Page

Small Molecule NMR Conference

International Society of Magnetic Resonance in Medicine

Magnetic Resonance Spectroscopy Division of the German Chemical Society

Association of Managers of Magnetic Resonance Laboratories

The Analytical Laboratory Managers Association (ALMA)

ЯМР софтуер

Peter Lundberg's Educational NMR Software

http://www.spincore.com/nmrinfo/software_s.html (списък на ЯМР софтуерни продукти)

http://www.spectroscopynow.com (списък на ЯМР софтуерни продукти)

http://www.umanitoba.ca/chemistry/nmr/spinworks (софтуер за обработка и симулиране на ЯМР спектри на свободен достъп)

http://www.dq.fct.unl.pt/spinus/ (платформа на свободен достъп за предсказване на протонни ЯМР-спектри)

начало