Стая за подготовка на проби

 

 

Базова организация

 ИОХЦФ - БАН