English

Български

 

Начало

Колектив

Научна дейност

Апаратура

Сервиз

Учебна дейност

Полезна информация

История

Новини

 

 

 

Последно обновен на: 23.11.2011 г.

   

НОВИНИ

архив новини: 2010, 2009,   2008 и 2007

 
15.12.2011 Колеги, уведомяваме ви, че във връзка с обявените почивни дни за коледните и новогодишни празници в периода 22.12.2011 г. - 09.01.2012 г. сервизни спектри няма да се снимат.
23.11.2011 Колеги, планираме от 23.01.2012 г. на спектрометър AV600 да бъде монтирана измервателна глава CP-MAS за снимане на спектри на вещества в твърда фаза. Моля, да заявите своя интерес за снимане на този вид спектри до 10.01.2012 г. в лабораторията или при доц. Радостина Стоянова (ИОНХ, 9793915, radstoy@svr.igic.bas.bg). Обръщаме внимание, че заявяването на проби става посредством попълване на заявка за спектри в твърда фаза (за бланка и примерно попълнена заявка - тук).
31.10.2011 Колеги, уведомяваме ви, че от днес, 31.10.2011 г., след трети пореден ремонт BBO главата е монтирана на спектрометър AV600 за тестване. До приключването на тестовете сервизни спектри на AV600 НЯМА ДА СЕ СНИМАТ.
07.10.2011 Колеги, планираме възстановяване на нормална сервизна дейност на спектрометър DRX250 от понеделник (10.10.2011 г.).
28.09.2011 Колеги, уведомяваме ви, че поради тестване на оборудване за ЯМР в твърда фаза от 29.09.2011 г.   сервизни спектри на DRX 250 НЯМА ДА СЕ СНИМАТ. Нормалната сервизна дейност ще бъде подновена най-рано на 05.10.2011 г., като в този период спектри в разтвор ще се снимат само на спектрометър AV600.
19.09.2011 Колеги, напомняме, че новоинсталираното пробоподаващо устройство на спектрометър DRX 250 изисква дължина на кюветите не по-голяма от 7 инча. Подробности във връзка с възможностите и изискванията на новоинсталираното оборудване ще бъдат подробно описани на настоящата страница във възможно кратък срок.
23.08.2011

Колеги, уведомяваме ви, че от 30.08.2011 г. планираме монтиране на Дифузионна измервателна глава на спектрометър АV600. Предвиждаме нормалната сервизна дейност на AV600 да бъде подновена най-рано на  19.09.2011 г.

05.08.2011 Колеги, уведомяваме ви, че във връзка с подмяната на компютъра на спектрометър AV600 от 01.09.2011 нЯМА дА иМА FTP дОСТЪП дО сПЕКТРИ, сНИМАНИ  пРЕДИ 01.08.2011 нА ТОЗИ СПЕКТРОМЕТЪР. Спектрите снимани в периода август - септември 2011 година ще бъдат достъпни по обичайния начин.
28.07.2011

Колеги, уведомяваме ви, че нормалната сервизна дейност на спектрометър DRX250 ще бъде подновена от 01.08.2011 г. Надяваме се, че снимането на сервизни спектри на AV600 ще бъде подновено от 08.08.2011 г. Бихме искали да обърнем внимание, че новоинсталираното пробоподаващо устройство на спектрометър DRX 250 изисква дължина на кюветите не по-голяма от 7 инча. Подробности във връзка със възможностите и изискванията на новоинсталираното оборудване ще бъдат подробно описани на настоящата страница във възможно най-кратък срок.

31.05.2011 Колеги, за въвеждане в експлоатация на допълнителното оборудване за ЯМР спектрометрите по инфраструктурния проект ДРНФ-02/13 се предвижда посещение на инженер от фирмата BRUKER, което се очаква да започне от 04.07.2011 г. Надяваме се да успеем да възстановим нормален режим на работа от 18.07.2011 г.  По време на инсталацията няма да се снимат никакви сервизни спектри!
31.05.2011 Колеги, уведомяваме ви, че на спектрометър AV600 е монтирана инверсната (TBI) глава за снимане на спектри в разтвор. Препоръчваме поради по-ниската чувствителност на тази глава да се приготвят разтвори с по-висока концентрация за спектри на хетероядра (напр.  13С, 31P, DEPT). Напомняме, че спектрите на хетероядра снимаме за не по-дълго от два и половина часа. Например, 13С спектри до 4096 скана (NS = 4k). Тези стойности на NS би трябвало да са достатъчни за проби с концентрации, превишаващи 0.01 мол/л.
27.05.2011

Колеги, уведомяваме ви, че след приключване на снимане на спектри в твърда фаза, на спектрометър AV600 ще бъде монтирана инверсната (TBI) глава за снимане на спектри в разтвор. Препоръчваме поради по-ниската чувствителност на тази глава да се приготвят разтвори с по-висока концентрация за спектри на хетероядра (напр.  13С, 31P, DEPT). Напомняме, че спектрите на хетероядра снимаме за не по-дълго от два и половина часа. Например, 13С спектри до 4096 скана (NS = 4k). Тези стойности на NS би трябвало да са достатъчни за проби с концентрации, превишаващи 0.01 мол/л.

28.04.2011 Колеги, уведомяваме ви, че поради наличието на проблеми при снимане на спектри в периода 2.05. - 5.05 няма да се извършва сервизна дейност на спектрометър DRX 250. Надяваме се нормалната работа да бъде подновена на 09.05.2011 г.
23.03.2011 Колеги, планираме от 20.05.2011 г. на спектрометър AV600 да бъде монтирана измервателна глава CP-MAS за снимане на спектри на вещества в твърда фаза. Моля да заявите своя интерес за снимане на този вид спектри до 6.05.2011 г. в лабораторията или при ст.н.с. II ст. Радостина Стоянова (ИОНХ, 9793915, radstoy@svr.igic.bas.bg). Обръщаме внимание, че заявяването на проби става посредством попълване на заявка за спектри в твърда фаза (за бланка и примерно попълнена заявка - тук).
22.02.2011 Колеги, от днес, 21.02.2011 г. на спектрометър AV600 е монтирана директна двойна измервателна глава (ВВО) за снимане на проби в разтвор.
18.02.2011 Колеги, планираме от 21.02.2011 г. на спектрометър AV600 да бъде монтирана директна двойна измервателна глава (ВВО) за снимане на проби в разтвор.
11.02.2011 Колеги, уведомяваме ви, че от 10.02.2011 г. на спектрометър AV600 е монтирана инверсната (TBI) глава за снимане на спектри в разтвор. Препоръчваме поради по-ниската чувствителност на тази глава да се приготвят разтвори с по-висока концентрация за спектри на хетероядра (напр.  13С, 31P, DEPT). Напомняме, че спектрите на хетероядра снимаме за не по-дълго от два и половина часа. Например, 13С спектри до 4096 скана (NS = 4k). Тези стойности на NS би трябвало да са достатъчни за проби с концентрации, превишаващи 0.01 мол/л.
07.02.2011 Колеги, планираме от 10.02.2011 г. на спектрометър AV600 да бъде монтирана инверсната (TBI) глава за снимане на спектри в разтвор. Препоръчваме поради по-ниската чувствителност на тази глава да се приготвят разтвори с по-висока концентрация за спектри на хетероядра (напр.  13С, 31P, DEPT). Напомняме, че спектрите на хетероядра снимаме за не по-дълго от два и половина часа. Например, 13С спектри до 4096 скана (NS = 4k). Тези стойности на NS би трябвало да са достатъчни за проби с концентрации, превишаващи 0.01 мол/л.