English

Български

 

Начало

Колектив

Научна дейност

Апаратура

Сервиз

Учебна дейност

Полезна информация

История

Новини

 

 

 

Последно обновен на: 16.06.2010 г.

   

НОВИНИ

архив новини 2009,   2008 и 2007

 
12.11.2010

Колеги, планираме от 31.01.2011 г. на спектрометър AV600 да бъде монтирана измервателна глава CP-MAS за снимане на спектри на вещества в твърда фаза. Моля да заявите своя интерес за снимане на този вид спектри до 14.01.2011 г. в лабораторията или при ст.н.с. II ст. Радостина Стоянова (ИОНХ, 9793915, radstoy@svr.igic.bas.bg). Обръщаме внимание, че заявяването на проби става посредством попълване на заявка за спектри в твърда фаза (за бланка и примерно попълнена заявка - тук).

11.11.2010 Колеги, уведомяваме ви, че във връзка с предстоящите неработни за института дни променяме режима на снимане на сервизни спектри. Заявки ще се приемат всяка седмица до сряда включително, а снимането на спектри ще се извършва във вторник и сряда. Проби донесени в четвъртък и петък ще остават за следващата седмица. Проби ще се приемат на обозначено за целта място при портиера на института. Описаните промени влизат в сила от 15.11.2010 (понеделник).
6.10.2010

Колеги, уведомяваме ви, че на 12 октомври от 14:00 часа в зала 204 на Института по Органична химия ще се проведе лекция на тема "Opportunities and challenges of advanced High Resolution Magic Angle Spinning (HR-MAS) NMR at interfaces - an essential tool in the search for environment friendly solid supported catalysts". Лекцията ще бъде изнесена от проф. Рудолф Вилем и се организира в рамките на инфраструктурният проект на Националния център по ЯМР спектроскопия. Каним ви да присъствате.

05.10.2010

Колеги, уведомяваме ви, че във връзка с ограничаване на бюджета на академията 25.10 до 29.10.2010 г. са обявени за неработни за института дни. В периода 30.10 - 02.11.2010 Национален Център по ЯМР спектроскопия организира конференция на тема "ЯМР спектроскопия в полза на науките за живота" съвместно с Третия симпозиум по органична химия. Нормалната сервизна дейност ще бъде подновена на 03.11.2010 г.

5.10.2010 Колеги, от 05.10.2009 г. на спектрометър AV600 е монтирана директна двойна измервателна глава (ВВО) за снимане на проби в разтвор.
2.09.2010 Колеги, във връзка с възникнали въпроси относно наличието на „странен” сигнал в 13С спектрите, снимани с TBI измервателна глава, бихме искали да ви обърнем внимание, че в областта 110-115 м.ч. се наблюдава фонов сигнал (background signal), характерен за тази глава. Той става по-ясно видим при снимане на спектри на по-разредени разтвори (под 0.05 М). За спектър на стрихнин, в който се наблюдава фонов сигнал на главата - тук.
30.07.2010 Колеги, уведомяваме ви, че във връзка с ограничаване на бюджета на академията 09.08 и 10.08.2010 г. са обявени за неработни за института дни, като нормалната сервизна дейност ще бъде подновена на 11-и август.
21.07.2010 Колеги, уведомяваме ви, че във връзка с ограничаване на бюджета на академията 26.07 и 27.07.2010 г. са обявени за неработни за института дни, като нормалната сервизна дейност ще бъде подновена на 28-и юли.
20.07.2010 Колеги, поради необходимост от ремонт на BBO измервателната глава от днес 20.07.2010 г. на спектрометър AV600 e монтирана инверсната (TBI) глава за снимане на спектри в разтвор. Препоръчваме поради по-ниската чувствителност на тази глава да се приготвят разтвори с по-висока концентрация за спектри на хетероядра (напр.  13С, 31P, DEPT) . Напомняме, че спектрите на хетероядра снимаме за не по-дълго от два и половина часа. Например, 13С спектри до 4096 скана (NS = 4k). Тези стойности на NS би трябвало да са достатъчни за проби с концентрации, превишаващи 0.01 мол/л.
13.07.2010

Колеги, предвижда се правене на поръчка за ЯМР консумативи (разтворители, кювети и ротори за ЯМР в твърда фаза). Моля всеки който се интересува да се обърне към ст.н.с. II ст. Павлета Денкова (psd@orgchm.bas.bg или на телефон 9606 172) не по-късно от 22-и юли.

12.07.2010 Колеги, поради необходимост от ремонт на BBO измервателната глава от 19.07.2010 г. на спектрометър AV600 ще бъде монтирана инверсната (TBI) глава за снимане на спектри в разтвор. Препоръчваме поради по-ниската чувствителност на тази глава да се приготвят разтвори с по-висока концентрация за спектри на хетероядра (напр.  13С, 31P, DEPT) . Напомняме, че спектрите на хетероядра снимаме за не по-дълго от два и половина часа. Например, 13С спектри до 4096 скана (NS = 4k). Тези стойности на NS би трябвало да са достатъчни за проби с концентрации, превишаващи 0.01 мол/л.
23.06.2010 Колеги, от 23.06.2010 г. на спектрометър AV600 е монтирана инверсната (TBI) глава за снимане на спектри в разтвор. Препоръчваме поради по-ниската чувствителност на тази глава да се приготвят разтвори с по-висока концентрация за спектри на хетероядра (напр.  13С, 31P, DEPT) . Напомняме, че спектрите на хетероядра снимаме за не по-дълго от два и половина часа. Например, 13С спектри до 4096 скана (NS = 4k). Тези стойности на NS би трябвало да са достатъчни за проби с концентрации, превишаващи 0.01 мол/л.
16.06.2010 Колеги, уведомяваме ви, че във връзка с ограничаване на бюджета на академията 24.06 и 25.06 са обявени за неработни за института дни, като нормалната сервизна дейност ще бъде подновена на 28-и юни.
13.05.2010 Колеги, уведомяваме ви, че във връзка с протестно шествие, организиранo от БАН на 19.05 няма да бъдат снимани  сервизни спектри. Във връзка с ограничаване на бюджета на академията 25.05 и 26.05 са  обявени за неработни за института дни, като нормалната сервизна дейност ще бъде подновена на 27-и май.
27.04.2010

Колеги, уведомяваме ви, че във връзка с 50 годишния юбилей на ИОХЦФ на 29 и 30 април (четвъртък и петък) сервизни спектри няма да бъдат снимани. В периода 3.05 - 5.05 спектри ще се снимат единствено на AV600 с помощта на пробоподаващо устройство.

12.04.2010

Колеги, уведомяваме ви, че на 16.04.2010 г. (петък), в 204 аудитория на Института по Органична химия с Център по Фитохимия ще бъде представен доклад по инфраструктурният проект "Развитие на националната лаборатория по ЯМР спектроскопия в ефективна изследователска инфраструктура за ЯМР анализи на био- и наноматериали" на тема "КАКВО ВИДЯХМЕ И НАУЧИХМЕ ПРИ ПОСЕЩЕНИЕТО ВЪВ ФИРМА “BRUKER BIOSPIN”, Германия". Каним ви да присъствате.

25.03.2010 Колеги, планираме от 07.06.2010 г. на спектрометър AV600 да бъде монтирана измервателна глава CP-MAS за снимане на спектри на вещества в твърда фаза. Моля, да заявите своя интерес за снимане на този вид спектри до 24.05.2010 г. в лабораторията или при ст.н.с. II ст. Радостина Стоянова (ИОНХ, 9793915, radstoy@svr.igic.bas.bg).
19.02.2010

Колеги, уведомяваме ви, че на 24.02.2010 г. (сряда), в 111 аудитория на Института по Органична химия с Център по Фитохимия ще бъде представен инфраструктурният проект "Развитие на националната лаборатория по ЯМР спектроскопия в ефективна изследователска инфраструктура за ЯМР анализи на био- и наноматериали". Каним ви да присъствате.