English

Български

 

Начало

Колектив

Научна дейност

Апаратура

Сервиз

Учебна дейност

Полезна информация

История

Новини

 

 

 

Последно обновен на: 08.12.2009 г.

   

НОВИНИ

 
08.12.2009 Колеги, уведомяваме ви, че от 08.12.2009 (вторник) е възстановена нормалната сервизна работа на двата спектрометъра.
01.12.2009 Колеги, сервизът на спектрометър AV600 е спрян от 01.12.2009 г. поради необходимостта от ремонт на компресора Atlas Copco. До отстраняване на повредата на компресора на AV600 ще се изпълняват само много спешни заявки. Сервизът на спектрометър DRX250 се извършва със стария компресор.
09.11.2009 Колеги, уведомяваме ви, че от 10.11.2009 (вторник) ще се възстанови нормалната сервизна работа на двата спектрометъра.
06.11.2009 Поради повреда в компресорната система, обслужването на клиенти ще бъде забавено до отстраняване на повредата.
30.10.2009 Колеги, от 30.10.2009 г. на спектрометър AV600 е монтирана директна двойна измервателна глава (ВВО) за снимане на проби в разтвор.
29.09.2009 Колеги, от 28.09.2009 г. на спектрометър AV600 е монтирана директна двойна измервателна глава (ВВО) за снимане на проби в разтвор.
31.08.2009 Колеги, планираме от 26.10.2009 г. на спектрометър AV600 да бъде монтирана измервателна глава CP-MAS за снимане на спектри на вещества в твърда фаза. Моля, да заявите своя интерес за снимане на този вид спектри до 12.10.2009 г. в лабораторията или при ст.н.с. II ст. Радостина Стоянова (ИОНХ, 9793915, radstoy@svr.igic.bas.bg)
31.08.2009 Колеги, на 17.08.2009 г. във връзка с провеждането на "Sofia School of Protein Science: From basic research to drug design" на спектрометър AV600 ще бъде монтирана инверсната (TBI) глава за снимане на спектри в разтвор.
31.08.2009 Колеги, от 1.09.2009 г. на спектрометър AV600 ще бъде монтирана директна двойна измервателна глава (ВВО) за снимане на проби в разтвор.
20.08.2009 Колеги, от 20.08.2009 г. на спектрометър AV600 е монтирана инверсната (TBI) глава за снимане на спектри в разтвор. Препоръчваме поради по-ниската чувствителност на тази глава да се приготвят разтвори с по-висока концентрация за спектри на хетероядра (напр.  13С, 31P, DEPT) . Напомняме, че спектрите на хетероядра снимаме за не по-дълго от два и половина часа. Например, 13С спектри до 4096 скана (NS = 4k). Тези стойности на NS би трябвало да са достатъчни за проби с концентрации, превишаващи 0.01 мол/л.
12.08.2009 Поради повреда на спектрометър DRX250 временно проби ще се снимат само на AV600.
12.08.2009 Колеги, уведомяваме ви, че е планирано на 17.08.2009 г. на спектрометър AV600 да бъде монтирана инверсната (TBI) глава за снимане на спектри в разтвор. Напомняме, че поради спецификата на главата въглеродни спектри ще се снимат до NS=4k скана (2 ч. и 17 мин.), а DEPT спектри ще се снимат до NS=1600 скана (1 ч. и 7 мин.). Тези стойности на NS би трябвало да са достатъчни за проби с концентрации, превишаващи 0.01 мол/л.
12.06.2009

Колеги, бихме искали да напомним, че ЯМР спектрите, които се теглят по мрежата от ЯМР спектрометрите (включително тези, снимани с използване на автоматичното пробоподаващо устройство на AV600) като правило не са в  окончателно обработен вид. Препоръчваме за постигане на най-добро качество на спектрите, те да бъдат повторно обработени (Фурие трансформации с подходящи цифрови филтри, калибриране, корекция на базовата линия, корекция на фазата, линейно предвиждане  и др.) с локалната използвана програма за обработка на ЯМР спектри.

01.06.2009 Колеги, от 01.06.2009 г. на спектрометър AV600 е монтирана измервателна глава BBO. Появи се проблем в антивибрационните стойки на магнита, които водят до допълнителни сигнали в спектрите (виж приложен спектър на стандартна проба).
07.05.2009 Колеги, считаме за важно да Ви информираме, че кюветите с каталожен номер  Z556114 на Aldrich със спецификация: Tube L, 5mm, Thrift, grade Series 300, отговарящи на кювети  Norell NORXR558, не са подходящи за работа на спектрометър DRX 250.
07.05.2009 Колеги, уведомяваме ви, че от 11.05.2009 (понеделник) ще започне нормална сервизна работа на спектрометър DRX250.
23.04.2009 Колеги, уведомяваме ви, че е планирано на 27.04.2009 г. на спектрометър AV600 да бъде монтирана инверсната (TBI) глава за снимане на спектри в разтвор. Напомняме, че поради спецификата на главата въглеродни спектри ще се снимат до NS=4k скана (2 ч. и 17 мин.), а DEPT спектри ще се снимат до NS=1600 скана (1 ч. и 7 мин.). Тези стойности на NS би трябвало да са достатъчни за проби с концентрации, превишаващи 0.01 мол/л.
13.04.2009 Колеги, уведомяваме ви, че е планирано на 13.04.2009 г. да бъде възстановено сервизното снимане на спектри на спектрометър AV600 на BBO глава. До отстраняване на проблемите с климатичната инсталация, спектрометър DRX250 няма да работи.
02.04.2009 Колеги, уведомяваме ви, че е планирано на 02.04.2009 г. на спектрометър AV600 да бъде монтирана инверсната (TBI) глава за снимане на спектри в разтвор.
01.04.2009 Колеги, от 2.04.2009 г. (12:00 часа) снимането на сервизни спектри ще бъде преустановено до отстраняване на проблемите с климатичната инсталация.
23.03.2009 Колеги, уведомяваме ви, че в периода 08.04 - 10.04 април ще се проведе курс на тема "ЯМР спектроскопията в полза на науките за живота". Повече информация тук.
12.03.2009

Колеги, сервизът на спектрометър DRX250 ще бъде спрян от 12.03.2009 г. поради необходимостта от ремонт на компресора на климатичната инсталация. До отстраняване на повредата сервизни проби ще се снимат само на AV600.

06.03.2009 Колеги, уведомяваме ви, че е планирано на 25.05.2009 г. на спектрометър AV600 да бъде монтирана измервателна глава CP-MAS за снимане на спектри на вещества в твърда фаза. Моля, да заявите своя интерес за снимане на този вид спектри до 11.05.2009 г. в лабораторията или при ст.н.с. II ст. Радостина Стоянова (ИОНХ, 9793915, radstoy@svr.igic.bas.bg)
26.02.2009 Колеги, уведомяваме ви, че е планирано на 30.03.2009 г. на спектрометър AV600 да бъде монтирана инверсната (TBI) глава за снимане на спектри в разтвор. Напомняме, че поради спецификата на главата въглеродни и DEPT спектри ще се снимат само на проби с концентрации, превишаващи 0.05 мол/л (NS=128)
30.01.2009 Поради настоятелно искане от страна на някои клиенти на лабораторията, организацията на достъпа до ЯМР спектрите е променена. Всяка външна институция или лаборатория на ИОХЦФ има достъп само до собствените си спектри и само по FTP протокол. Повече информация на http://www.orgchm.bas.bg/~nmr/Download spectra.doc.

Информация за паролите за достъп може да получите от отговорниците по институции, от ръководителите на лаборатории или на телефони: 02 9606 172 (120, 140).

26.01.2009 Колеги, считаме за важно да Ви информираме, че кюветите със спецификация

                      NORELL ST500

не са подходящи за работа на спектрометър DRX 250.

09.01.2009 Колеги, от днес (09.01.2009 г.) след като е отстранен проблема с компресора, спектрометърът AV600 е настроен за нормална работа.
07.01.2009 Колеги, сервизът на спектрометър AV600 е спрян от 06.01.2009 г. поради необходимостта от ремонт на компресора Atlas Copco. До отстраняване на повредата на компресора на AV600 ще се изпълняват само много спешни заявки. Сервизът на спектрометър DRX250 се извършва със стария компресор.

 

 

Базова организация

 ИОХЦФ - БАН