English

Български

 

Начало

Колектив

Научна дейност

Апаратура

Сервиз

Учебна дейност

Полезна информация

История

Новини

 

 

 

Последно обновен на 24.02.2011 г.

   
Лабораторията разполага с два ЯМР спектрометъра на съвременно ниво и две работни станции за обработка на ЯМР спектри. На клиентите се предоставя  възможност да подготвят своите проби непосредствено преди снимане на заявените спектри.

 Bruker Avance II+ 600 

Bruker Avance DRX 250

Компютърна стая

Стая за подготовка на проби

 

Базова организация

 ИОХЦФ - БАН

Участници в рамковото споразумение

МОН

ХТМУ

ПУ "Паисий Хилендарски"

СУ "Св. Климент Охридски"

ИК - БАН

ИОНХ - БАН

ИП - БАН