Bruker Avance DRX 250

 

 • свръхпроводящ магнит 131/52, 5.87 Т

 • два високочестотни канала с линеен усилвател BLAXH40

 • f 5 мм директна двойна глава (BBO) 31Р - 109Ag / 1H с активно екраниран Z-градиент

 • f 5 мм четворна измервателна глава (QNP) 1Н, 13С, 31Р, 19F с активно екраниран Z-градиент

 • f 5 мм двойна  измервателна глава (3 бр.) - 1H / 13C

 • f 10 мм директна широколентова глава (2 бр.)-  31Р - 15N / 1H

 • f 10 мм директна широколентова глава (2 бр.)-  15N109Ag / 1H

 •  градиентно устройство GRASPII (10A)

 • автоматично пробоподаващо устройство Sample Xpress за 60 проби

 • темпериращо устройство - B-VT 2000 с температурен интервал 170 - 450 K (охлаждане с течен азот)

 • темпериращо устройство BCU с температурен интервал 268 - 323K

 • PC LINUX работна станция HP z400

  Софтуер: Topspin 1.3, NMR Guide

 

 

Базова организация

 ИОХЦФ - БАН