Химично отместване [м.ч.]

Константа на спин-спиново взаимодействие [Хц]

    1JC-D  
1H 7.26 32.0
13C 77.00  

 

     
       
       

Характеристики

Молекулно тегло [г/мол] 120.38
Плътност [20о] 1.50
Точка на топене [oC] -64.1
Tочка на кипене [oC] 60.0
Магнитна възприемчивост -0.740.10-6
Диелектрична константа 4.81
Диполен момент [Д] 1.1