Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия - БАН

Основните фундаментални и приложни изследвания в ИОХЦФ обхващат: изясняване на връзката между синтез, структура и реакционна способност на органичните съединения; изолиране, установяване на структурата и практическо приложение на природни съединения; определяне на структурата и функцията на белтъци, ензими и пептиди; изучаване на термичните и каталитични превръщания на въглеводороди.
Учени от ИОХЦФ се занимават активно с преподавателска дейност в Университети в страната и с ръководството на докторанти и дипломанти. През периода на своето съществуване ИОХЦФ е търсен партньор за съвместни изследователски проекти от научни институти и университети в редица европейски страни, както и от европейски научни фондации.

АКТУАЛНИ НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Двама млади учени от ИОХЦФ-БАН, бяха отличени с Награда за млад учен „Проф. Марин Дринов“ на тазгодишното тържествено отбелязване от БАН на Деня на Народните будители - 1 ноември
Успешно приключи международната конференция “Природните био-антиоксиданти като вдъхновение за хранителната химия и фармация”, организирана от ИОХЦФ – БАН, която се проведе от 17 до 21 септември в гр. Несебър
Институтът се включва в организираната от Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC) в световен мащаб закуска “Global Women’s Breakfast”, която ще се състои на 12 февруари 2020 г. в интервала 10:30 – 12:00 ч.
Българското фитохимично сдружение обявява за трета поредна година Национален конкурс за наградата „Млад фитохимик на годината“. Срокът за представянето на всички документи е 30 април 2020 г.
На 26-27 март 2020 г. в Пловдив ще се проведе за първи път международна конференция, посветена на медицинските, ароматните и едивните растения, както и на оползотворяването на отпадъците от тях.
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, по решение на Общото събрание на Съвета по иновации при БТПП ще се проведе Седмото издание на конкурса за Иновации през април месец 2020 година.
eu cc op
mehatronika clean circle
bam e+ hrani inframat np_mladezhi