начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 


 

 

Обявени (затворени) обществени поръчки и възлагания:

1. Обществена поръчка по ЗОП: ИОХ-ЦФ открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на Институт по органична химия с Център по фитохимия към БАН”. Документация по процедурата

2. Обществена поръчка по ЗОП: ИОХ-ЦФ открива процедура за възлагане на обществена поръчка с публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител по реда на Глава Осма "а" от ЗОП за сключване на договор с предмет: "Доставка на химикали и разтворители за нуждите на Институт по органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на науките" Документация по процедурата

3. Обява за събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химикали и разтворители за нуждите на Института по органична химия с център по фитохимия към Българска академия на науките” Документация по процедурата

4. Обява за събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на разтворители и химикали за нуждите на Института по органична химия с център по фитохимия към Българска академия на науките” Документация по процедурата

 

Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker