начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 


 

 

Обявени (отворени) обществени поръчки и възлагания

3. Обява за събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на разтворители и химикали за нуждите на Института по органична химия с център по фитохимия към Българска академия на науките” Документация по процедурата

 

Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker