Непролизин – препарат за почистване на трудно заздравяващи гнойни и некротични  рани

            Препаратът Neprolysin беше създаден в ИОХ-ЦФ от колектив от научни сътрудници с ръководител професор Петър Недков. Основна съставка на препарата е протеолитичният ензим субтилизин ДИ. Ензимът разгражда белтъци и се продуцира от широко разпространения в природата и безвреден за човека микроорганизъм Bacillus subtilis. Изучавайки свойствата на ензима и търсейки нови възможности за неговото приложение, изследователите успяха да го стабилизират в разтвор при стайна температура. В последствие ензимът беше приведен в подходящ гел и това откри възможността под формата на гел да бъде приложен за лекуване на трудно-заздравяващи рани, при което ензимът прави разтворими увредените клетки, гнойта, некротизиралата тъкан и фибриновите налепи, щадейки здравата тъкан. През 1980г. беше издадено  авторско свидетелство за изобретение и през 1999г – патент за ензимен препарат за почистване на гнойни и некротизирали рани. Препаратът е преминал изпитанията на Комисията за одобряване на лекарствените средства и се прилага от лекарите на  МБАЛСХ “Н.И.Пирогов”, Александровска болница, Военномедицинската академия много поликлиники в София и страната. За подробности вижте П.Недков, “Създаване, свойства и приложение на препарата Neprolysin G при трудно-заздравяващи рани” в Списание на БАН, кн.1 от 2011г.

 

"Отзиви за Neprolysin и Post-Neprol"