начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 

 

---------------------------------------------------------------

АКТУАЛНИ НОВИНИ И ОБЯВИ

Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН отдава под наем помещение /стая/ № 110 с обща площ 22 кв.м., с адрес: гр. София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 9, етаж 1. Началната месечна наемна цена на площта на помещението е левовата равностойност на 4 евро за кв.м. Общата стойност на началната наемна цена е 88.00 /осемдесет и осем/ евро. В цената не е включен ДДС. Срок за подаване на офертите от кандидатите – 24.04.2017 г. Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - гр. София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 9, стая 206, тел.02 9606 112, 02 9606 115, 02 8731016. Договор за наем ще бъде сключен с кандидата, предложил най-висока цена.

Д-р инж. Надежда Табакова, гл.ас. в лаборатория ОСС на ИОХЦФ, положи изпит в Патентното ведомство на Р България за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели и го издържа с отличен успех. Това и дава право да представлява Института пред Патентното ведомство. Можете да се обръщате към нея за консултации в областта на индустриалната собственост в лаборатория 314; на тел. 02 9606 101, 0888410346 или чрез е-мейл: tabakova@orgchm.bas.bg

Младият ни колега Десислава Гергинова получи поощрителна награда на националния конкурс за най-добра дипломна работа 2017 г., обявен от Съюза на химиците. Сред класираните е и дипломантът Валентин Георгиев, изготвил дипломната си работа за бакалавърска степен в ИОХЦФ. За подробности тук

Институтът по Органична Химия с Център по Фитохимия – БАН има честта и привилегията да организира Първата международна конференция по био-антиоксиданти на тема: "Природните био-антиоксиданти – като основа за нови синтетични лекарства и хранителни добавки" в София от 25 до 29 юни 2017 г. Подробности за конференцията може да намерите на сайта http://icba2017.orgchm.bas.bg/index.php , както и официална покана във вид на PDF-файл тук

Ръководството на ИОХЦФ-БАН има удоволствието да покани колегите химици от БАН и Университетите в страната да се включат с научни съобщения в двете специални книжки на списание Bulgarian Chemical Communications, които предстои да излезнат през 2017 г. За подробности тук

-----------------------------------------------------------------------

ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ (ИОХЦФ) обявява допълнителен конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2016-2017 г. Подробности за конкурса може да намерите във вид на PDF-файл ТУК

---------------------------------------------------------------

"Началото" - спомени на учени от ИОХЦФ по случай 55 годишнината на Инстиута

Становище на НС на ИОХЦФ относно „Проект за национална стратегия за развитие на научните изследвания 2025“

Списъчен състав на членовете на научния съвет

Протоколи от настоящия Научен съвет - след 26.02.2016 г. включително

Протоколи от Научния съвет - архив до 15.02.2016 г. включително

Протоколи от Общо събрание на учените в ИОХЦФ

---------------------------------------------------------------

ЛАБОРАТОРИИ

ОРГАНИЧЕН СИНТЕЗ И СТЕРЕОХИМИЯ
Ръководител: проф. дн Владимир Димитров
СТРУКТУРЕН ОРГАНИЧЕН АНАЛИЗ
Ръководител: доц. д-р Бистра Стамболийска
ХИМИЯ И БИОФИЗИКА НА ПРОТЕИНИ И ЕНЗИМИ
Ръководител: доц. дн Иванка Стойнева
ХИМИЯ НА ПРИРОДНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Ръководител: проф. дн Вася Банкова, чл. кор. на БАН
ЦЕНТЪР ПО ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ
Ръководител: проф. дн Светлана Симова
ХИМИЯ НА ЛИПИДИТЕ
Ръководител: доц. д-р Светлана Момчилова
ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ
Ръководител: проф. дн Венелин Енчев
ОРГАНИЧНИ РЕАКЦИИ ВЪРХУ МИКРОПОРЕСТИ МАТЕРИАЛИ
Ръководител: проф. дн Таня Цончева
ХИМИЯ НА ТВЪРДИТЕ ГОРИВА
Ръководител: проф. д-р Нарцислав Петров
БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА-ПЛОВДИВ
Ръководител: доц. д-р Петко Денев


Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker