начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 
  Център за компетентност
 

Чисти технологииЦентър за върхови постижения

--------------------------------------------------------------------------

АКТУАЛНИ НОВИНИ И ОБЯВИ

--------------------------------------------------------------------------

Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия – БАН организира Втора международна конференция по био-антиоксиданти (BIO-ANTIOXIDANTS 2018), която ще се проведе от 7 до 10 септември 2018 г. в СПА Хотел Романс Сплендид в курорта Свети Константин и Елена близо до Варна. Всички млади учени (млади изследователи, докторанти, пост докторанти, студенти) и ученици са добре дошли да участват във 2-рата Младежка научна школа по био-антиоксиданти (МЛАДИ БИО-АНТИОКСИДАНТИ 2018). Основната тема на конференцията тази година е:

"Природни био-антиоксиданти и техни синтетични аналози - благоприятен ефект върху човешкото здраве"

Можете да се регистрирате и да изпратите резюмета за участие на сайта на конференцията: https://www.bio-antioxidants2018.com

-------------------------------------------------

Уважаеми колеги,

Днес, 05.06.2018 г. (вторник) от 11:00 часа в Национален пресклуб БТА (бул. „Цариградско шосе“ 49) се проведе стартираща пресконфереренция по проект за изграждане на Център по компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, договор BG05M2OP001-1.002-0012-C01, координатор на който е Институтa по органична химия с Център по фитохимия-БАН. Събитието беше посетено от голям брой журналисти, представители на бизнеса и научните среди. Подробности тук

-------------------------------------------------

Трима учени от Института по органична химия с Център по фитохимия–БАН получиха престижни награди. Подробности тук

-------------------------------------------------

Уважаеми колеги,

Проф. Жан-Мари Лен, Нобелов лауреат по химия за 1987 година, посети Института по органична химия с Център по фитохимия в 9:30 часа на 4 май (петък) в рамките на съвместната инициатива "Срещите на бъдещето" между Българската академия на науките и Френския културен институт. В 11:00 часа той изнесе лекция в залата на Института по механика (ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4) на тема „Perspectives in Chemistry: Molecular – Supramolecular – Adaptive Chemistry“. Снимки от събитието тук

-------------------------------------------------

Уважаеми колеги,

Моля да обърнете внимание на промените в указанията към бланката за финансово предложение. Промените важат за 2018 г. и засягат обхвата, броя и номерацията на позициите

--------------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧНО ДОСТЪПНА ДОКУМЕНТАЦИЯ (ПРОТОКОЛИ, СПИСЪЦИ, ЗАСЕДАНИЯ)

--------------------------------------------------------------------------

ЛАБОРАТОРИИ

ОРГАНИЧЕН СИНТЕЗ И СТЕРЕОХИМИЯ
Ръководител: проф. дн Владимир Димитров
СТРУКТУРЕН ОРГАНИЧЕН АНАЛИЗ
Ръководител: доц. д-р Бистра Стамболийска
ХИМИЯ И БИОФИЗИКА НА ПРОТЕИНИ И ЕНЗИМИ
Ръководител: доц. д-р Мая Гунчева
ХИМИЯ НА ПРИРОДНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Ръководител: проф. дн Вася Банкова, чл. кор. на БАН
ЦЕНТЪР ПО ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ
Ръководител: проф. дн Светлана Симова
ХИМИЯ НА ЛИПИДИТЕ
Ръководител: доц. д-р Светлана Момчилова
ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ
ОРГАНИЧНИ РЕАКЦИИ ВЪРХУ МИКРОПОРЕСТИ МАТЕРИАЛИ
Ръководител: проф. дн Таня Цончева
ХИМИЯ НА ТВЪРДИТЕ ГОРИВА
Ръководител: доц. д-р Бойко Цинцарски
БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА-ПЛОВДИВ
Ръководител: доц. д-р Петко Денев


Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker