начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 

 

---------------------------------------------------------------

АКТУАЛНИ НОВИНИ И ОБЯВИ

 

Декларации от името на ИОХЦФ за конкурсната сесия на ФНИ - 2016 г. тук

-----------------------------------------------------------------------

ИОХЦФ отдава под наем лаборатория (помещение 521) с обща площ 48 кв.м., в това число офисна част от 12 кв.м., етаж 5, адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9. Началната месечна наемна цена на площта на помещението е левовата равностойност на 5 евро за кв.м. Общата стойност на началната наемна цена е 240 /двеста и четиридесет/ евро. В цената не е включен ДДС. Срок за подаване на офертите от кандидатите – 12.09.2016 г. Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел. 02 9606 115, 02 8731016. Договор за наем ще бъде сключен с кандидата, предложил най-висока цена.

ИОХЦФ отдава под наем лаборатория (помещение 514) с обща площ 48 кв.м., в това число офисна част от 12 кв.м., етаж 5, адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9. Началната месечна наемна цена на площта на помещението е левовата равностойност на 5 евро за кв.м. Общата стойност на началната наемна цена е 240 /двеста и четиридесет/ евро. В цената не е включен ДДС. Срок за подаване на офертите от кандидатите – 12.09.2016 г. Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606115, 02 8731016. Договор за наем ще бъде сключен с кандидата, предложил най-висока цена.

-----------------------------------------------------------------------

Ръководството на ИОХЦФ-БАН има удоволствието да покани колегите химици от БАН и Университетите в страната да се включат с научни съобщения в двете специални книжки на списание Bulgarian Chemical Communications, които предстои да излезнат през 2017 г. За подробности тук

XVIII-тия Симпозиум по ЯМР спектроскопия на страните от Централна и Източна Европа (CEUM18) ще се проведе в София от 18 до 20 септември 2016 г. С това научно събитие ще отбележим и 50 години от въвеждане на метода ЯМР спектроскопия в България. Подробности за Конференцията на уеб-сайта http://ceum2016.orgchm.bas.bg/

От 29 септември до 1 октомври 2016 г. ще се състои Деветата национална конференция по химия. За информация, регистрация и подаване на резюмета посетете сайта на конференцията: http://9ncc.unionchem.org

-----------------------------------------------------------------------

ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ (ИОХЦФ) обявява допълнителен конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2015-2016 г. Подробности за конкурса може да намерите във вид на PDF-файл ТУК

---------------------------------------------------------------

"Началото" - спомени на учени от ИОХЦФ по случай 55 годишнината на Инстиута

Становище на НС на ИОХЦФ относно „Проект за национална стратегия за развитие на научните изследвания 2025“

Списъчен състав на членовете на научния съвет

Протоколи от настоящия Научен съвет - след 26.02.2016 г. включително

Протоколи от Научния съвет - архив до 15.02.2016 г. включително

Протоколи от Общо събрание на учените в ИОХЦФ

---------------------------------------------------------------

ЛАБОРАТОРИИ

ОРГАНИЧЕН СИНТЕЗ И СТЕРЕОХИМИЯ
Ръководител: проф. дн Владимир Димитров
СТРУКТУРЕН ОРГАНИЧЕН АНАЛИЗ
Ръководител: доц. д-р Бистра Стамболийска
ХИМИЯ И БИОФИЗИКА НА ПРОТЕИНИ И ЕНЗИМИ
Ръководител: доц. дн Иванка Стойнева
ХИМИЯ НА ПРИРОДНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Ръководител: проф. дн Вася Банкова, чл. кор. на БАН
ЦЕНТЪР ПО ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ
Ръководител: проф. дн Светлана Симова
ХИМИЯ НА ЛИПИДИТЕ
Ръководител: доц. д-р Светлана Момчилова
ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ
Ръководител: проф. дн Венелин Енчев
ОРГАНИЧНИ РЕАКЦИИ ВЪРХУ МИКРОПОРЕСТИ МАТЕРИАЛИ
Ръководител: проф. дн Таня Цончева
ХИМИЯ НА ТВЪРДИТЕ ГОРИВА
Ръководител: проф. д-р Нарцислав Петров
БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА-ПЛОВДИВ
Ръководител: доц. д-р Петко Денев


Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker