начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
       
 
   
 

CoC_logo

Център за компетентност

 

inframat-logo

 

Чисти технологииЦентър за върхови постижения

 

--------------------------------------------------------------------------

АКТУАЛНИ НОВИНИ И ОБЯВИ

--------------------------------------------------------------------------

Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН отдава под наем помещение /стая/ № 110 с обща площ 22 кв. м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, етаж 1. Началната месечна наемна цена на площта на помещението е левовата равностойност на 4 евро за кв. м. Общата стойност на началната наемна цена е 88.00 /осемдесет и осем/ евро. В цената не е включен ДДС. Срок за подаване на офертите от кандидатите – 20.08.2019 г. Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606 112, 02 9606 115, 02 8731016. Договор за наем ще бъде сключен с кандидата, предложил най-висока цена.

-------------------------------------------------

ИНСТИТУТЪТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ обявява конкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г. Подробности тук

-------------------------------------------------

Уважаеми колеги,

Предоставяме ви информация за успешни български проекти по програмата "Мария Кюри" от 2014 г. насам. Информациярта е достъпна под формата на брошура тук

-------------------------------------------------

Институт по органична химия с Център по фитохимия към БАН обявява Конкурс за награда „Акад. Богдан Куртев“ за „Научно постижение в областта на органичната химия“. Наградата ще бъде връчена на български учен за постижение в областта на органичната химия в периода 2017-2019 г. на ежегодната научна сесия на ИОХЦФ през 2020 г. Правилник, документация и други подробности за конкурса може да се намерят тук

-------------------------------------------------

От 17 до 21 септември 2019 г. в хотел Мариета Палас - Несебър ще се проведе Трета международна конференция по био-антиоксиданти (BIO-ANTIOXIDANTS 2019), организирана от ИОХЦФ-БАН. Подробности за конференцията може да се намерят тук, а данни за срокове и регистрация - тук. Сайтът на конференцията е: www.bio-antioxidants2019.com

-------------------------------------------------

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
На 03.04.2019 г. е сключен договор № 03/02.04.2019 за самолетни билети между ИОХЦФ-БАН И АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД. На страницата на ИОХЦФ, раздел „Нормативни документи, вътрешна информация, формуляри“ е качена бланка за заявка на самолетни билети. Важни подробности относно попълването на бланката може да се намерят
тук

-------------------------------------------------

Уважаеми колеги, при изпълнение на Програмата за млади учени и постдокторанти трябва да се изказват благодарности под съответната публикация/патент/модел/сорт или др. със следния текст подаден ни от МОН: This work was supported/(partially supported) by the Bulgarian Ministry of Education and Science under the National Research Programme “Young scientists and postdoctoral students” approved by DCM # 577/17.08.2018 and by…..(ако има друг проект).

-------------------------------------------------

Българското фитохимично сдружение обявява за втора поредна година национален конкурс за наградата „Млад фитохимик на годината“. Наградата се дава на млад български учен на възраст до 35 г. за изследвания в областта на фитохимията и химията на природните съединения, извършени от него в България. За майки с деца възрастта се увеличава с по една година на дете. Участието в конкурса за наградата става чрез представяне на излезли от печат /или приети за печат с документ/ през изтеклата година научни публикации. Срокът за представянето на всички документи е последният работен ден на месец април 2019 г. Статутът и правилникът на конкурса може да намерите тук

-------------------------------------------------

Изпълнителният съвет на Фонд „Научни изследвания" отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на постоянни научно-експертни комисии или като оценители. Необходимата документация може да се намери тук

--------------------------------------------------------------------------

ЕЛЕКТРОННА ДОКУМЕНТАЦИЯ (ПРОТОКОЛИ, СПИСЪЦИ, ЗАСЕДАНИЯ)

--------------------------------------------------------------------------

ЛАБОРАТОРИИ

ОРГАНИЧЕН СИНТЕЗ И СТЕРЕОХИМИЯ
Ръководител: проф. дн Владимир Димитров
СТРУКТУРЕН ОРГАНИЧЕН АНАЛИЗ
Ръководител: доц. д-р Бистра Стамболийска
ХИМИЯ И БИОФИЗИКА НА ПРОТЕИНИ И ЕНЗИМИ
Ръководител: доц. д-р Мая Гунчева
ХИМИЯ НА ПРИРОДНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Ръководител: проф. дн Вася Банкова, чл. кор. на БАН
ЦЕНТЪР ПО ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ
Ръководител: проф. дн Светлана Симова
ХИМИЯ НА ЛИПИДИТЕ
Ръководител: доц. д-р Светлана Момчилова
ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ
ОРГАНИЧНИ РЕАКЦИИ ВЪРХУ МИКРОПОРЕСТИ МАТЕРИАЛИ
Ръководител: проф. дн Таня Цончева
ХИМИЯ НА ТВЪРДИТЕ ГОРИВА
Ръководител: доц. д-р Бойко Цинцарски
БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА-ПЛОВДИВ
Ръководител: доц. д-р Петко Денев


Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker