начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
       
 
   
 

CoC_logo

Център за компетентност

 

inframat-logo

logo_eplus

Чисти технологииЦентър за върхови постижения

 

--------------------------------------------------------------------------

АКТУАЛНИ НОВИНИ И ОБЯВИ

--------------------------------------------------------------------------

Главен асистент д-р Йордан Георгиев от Лаборатория Биологично активни вещества, ИОХЦФ-БАН – Пловдив беше награден за работата си по проект: „Изучаване на структурата и имуномодулиращия потенциал на водно-екстрахируемите полизахариди от древния родопски ендемит Haberlea rhodopensis Friv. (Орфеево цвете)“ на церемония, която се състоя на 3.10.2019 г. в сградата на ЦУ-БАН. Подробности тук

-------------------------------------------------

Официалното честване на 150 годишнината от основаването на БАН беше открито на 2.10.2019 г. с постерна изложба на „Моста на влюбените“ при НДК. Изложбата представя историята от основаването на БАН до наши дни, както и дейностите на различните институти от Академията. Изложбата беше открита от председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски, присъстваха и зам.-министъра на образованието и науката г-жа Деница Сачева, зам.-министърът на културата Румен Димитров, Биляна Генова – директор на дирекция „Култура“ в Столична община, много граждани и учени от Академията.

-------------------------------------------------

Уважаеми колеги, от 02 октомври 2019 г. стартира експериментална версия на новия сайт на Института, която ще работи паралелно със сегашната версия. Страницата се намира на адрес: http://www.orgchm.bas.bg/~new-www Отзиви и корекции изпращайте на адрес dpg@orgchm.bas.bg

-------------------------------------------------

Делегация от Европейската комисия се запозна с напредъка по един от иновативните европейски проекти – Център по компетентност “Clean & Circle”. Подробности тук

-------------------------------------------------

Институт по органична химия с Център по фитохимия към БАН обявява удължаване до 17:00 ч. на 31.10.2019 г. на срока за подаване на документи по Конкурс за награда „Акад. Богдан Куртев“ за „Научно постижение в областта на органичната химия“. Правилник, документация и други подробности за конкурса може да се намерят тук

-------------------------------------------------

ИНСТИТУТЪТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ обявява конкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г. Подробности тук

-------------------------------------------------

Уважаеми колеги,

Предоставяме ви информация за успешни български проекти по програмата "Мария Кюри" от 2014 г. насам. Информациярта е достъпна под формата на брошура тук

-------------------------------------------------

Институт по органична химия с Център по фитохимия към БАН обявява Конкурс за награда „Акад. Богдан Куртев“ за „Научно постижение в областта на органичната химия“. Наградата ще бъде връчена на български учен за постижение в областта на органичната химия в периода 2017-2019 г. на ежегодната научна сесия на ИОХЦФ през 2020 г. Правилник, документация и други подробности за конкурса може да се намерят тук

-------------------------------------------------

От 17 до 21 септември 2019 г. в хотел Мариета Палас - Несебър се проведе Трета международна конференция по био-антиоксиданти (BIO-ANTIOXIDANTS 2019), организирана от ИОХЦФ-БАН. Подробности за конференцията може да се намерят тук, а данни за срокове и регистрация - тук. Сайтът на конференцията е: www.bio-antioxidants2019.com

-------------------------------------------------

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
На 03.04.2019 г. е сключен договор № 03/02.04.2019 за самолетни билети между ИОХЦФ-БАН И АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД. На страницата на ИОХЦФ, раздел „Нормативни документи, вътрешна информация, формуляри“ е качена бланка за заявка на самолетни билети. Важни подробности относно попълването на бланката може да се намерят
тук

-------------------------------------------------

Уважаеми колеги, при изпълнение на Програмата за млади учени и постдокторанти трябва да се изказват благодарности под съответната публикация/патент/модел/сорт или др. със следния текст подаден ни от МОН: This work was supported/(partially supported) by the Bulgarian Ministry of Education and Science under the National Research Programme “Young scientists and postdoctoral students” approved by DCM # 577/17.08.2018 and by…..(ако има друг проект).

-------------------------------------------------

Българското фитохимично сдружение обявява за втора поредна година национален конкурс за наградата „Млад фитохимик на годината“. Наградата се дава на млад български учен на възраст до 35 г. за изследвания в областта на фитохимията и химията на природните съединения, извършени от него в България. За майки с деца възрастта се увеличава с по една година на дете. Участието в конкурса за наградата става чрез представяне на излезли от печат /или приети за печат с документ/ през изтеклата година научни публикации. Срокът за представянето на всички документи е последният работен ден на месец април 2019 г. Статутът и правилникът на конкурса може да намерите тук

-------------------------------------------------

Изпълнителният съвет на Фонд „Научни изследвания" отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на постоянни научно-експертни комисии или като оценители. Необходимата документация може да се намери тук

--------------------------------------------------------------------------

ЕЛЕКТРОННА ДОКУМЕНТАЦИЯ (ПРОТОКОЛИ, СПИСЪЦИ, ЗАСЕДАНИЯ)

--------------------------------------------------------------------------

ЛАБОРАТОРИИ

ОРГАНИЧЕН СИНТЕЗ И СТЕРЕОХИМИЯ
Ръководител: доц. д-р Свилен Симеонов
СТРУКТУРЕН ОРГАНИЧЕН АНАЛИЗ
Ръководител: доц. д-р Бистра Стамболийска
ХИМИЯ И БИОФИЗИКА НА ПРОТЕИНИ И ЕНЗИМИ
Ръководител: доц. д-р Мая Гунчева
ХИМИЯ НА ПРИРОДНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Ръководител: проф. дн Вася Банкова, чл. кор. на БАН
ЦЕНТЪР ПО ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ
Ръководител: проф. дн Светлана Симова
ХИМИЯ НА ЛИПИДИТЕ
Ръководител: доц. д-р Светлана Момчилова
ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ
ОРГАНИЧНИ РЕАКЦИИ ВЪРХУ МИКРОПОРЕСТИ МАТЕРИАЛИ
Ръководител: проф. дн Таня Цончева
ХИМИЯ НА ТВЪРДИТЕ ГОРИВА
Ръководител: доц. д-р Бойко Цинцарски
БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА-ПЛОВДИВ
Ръководител: доц. д-р Петко Денев


Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker