начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 

 

АКТУАЛНИ НОВИНИ И ОБЯВИ

Покана

Във връзка с изпълнението на проект BG161PO003-1.2.04-0007-C0001 „Обновяване на оборудването на ИОХЦФ-БАН за оползотворяване на лечебни и ароматни растения чрез зелени технологии – „ФитоТех““ открива се процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на аналитична система UPLC/Q-TOF MS/MS“. За повече информация виж ТУК.
Във връзка с изпълнението на проект BG161PO003-1.2.04-0007-C0001 „Обновяване на оборудването на ИОХЦФ-БАН за оползотворяване на лечебни и ароматни растения чрез зелени технологии – „ФитоТех““ открива се процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на апаратура за научно-приложни разработки”. За повече информация виж ТУК.

Във връзка с изпълнението на проект BG161PO003-1.2.04-0007-C0001 „Обновяване на оборудването на ИОХЦФ-БАН за оползотворяване на лечебни и ароматни растения чрез зелени технологии – „ФитоТех““ открива се процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на апаратура за научно-приложни разработки” (три обособени позиции). За повече информация виж ТУК.

 

ЛАБОРАТОРИИ

ОРГАНИЧЕН СИНТЕЗ И СТЕРЕОХИМИЯ
Ръководител: проф. дн Владимир Димитров
СТРУКТУРЕН ОРГАНИЧЕН АНАЛИЗ
Ръководител: доц. д-р Йордан Ценов
ХИМИЯ И БИОФИЗИКА НА ПРОТЕИНИ И ЕНЗИМИ
Ръководител: доц. д-р Иванка Стойнева
ХИМИЯ НА ПРИРОДНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Ръководител: проф. дн Вася Банкова
ЯДРЕН МАГНИТЕН РЕЗОНАНС
Ръководител: проф. дн Светлана Симова
ХИМИЯ НА ЛИПИДИТЕ
Ръководител: доц. д-р Светлана Момчилова
ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ
Ръководител: проф. дн Венелин Енчев
ОРГАНИЧНИ РЕАКЦИИ ВЪРХУ МИКРОПОРЕСТИ МАТЕРИАЛИ
Ръководител: проф. дн Таня Цончева
ХИМИЯ НА ТВЪРДИТЕ ГОРИВА
Ръководител: проф. д-р Нарцислав Петров
БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА-ПЛОВДИВ
Ръководител: доц. д-р Мария Крачанова


Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker