начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 

 

---------------------------------------------------------------

АКТУАЛНИ НОВИНИ И ОБЯВИ

С награда ПИТАГОР в категорията за фирма с най-много инвестиции в научно-изследователската и развойна дейност за 2017 год. беше отличена ЕООД "АЛЕКС–1977", чийто президент е гл. ас. д-р Александър Долашки, а участници в колектива са проф. д-р Павлинка Долашка и гл. ас. д-р Людмила Велкова.

Награждаване

Съгласно данни на сайта RESEARCHGATE.NET, през април 2017 г. Институтът по Органична Химия с Център по Фитохимия е на първо място по цитируемост сред останалите институти в БАН, с постигнати 138 цитата за посочения месец.

Институтът по Органична Химия с Център по Фитохимия и Институтът по Микробиология "Стефан Ангелов" - БАН имат честта да организират съвместно Трета международна конференция по оползотворяване на природни продукти: от растенията до фармацевтичния рафт (ICNPU), Банско, България, 18-21.10.2017 г. / 3th International Conference of Natural Product Utilization: From Plants to Pharmacy Shelf (ICNPU), Bansko, Bulgaria, 18-21.10.2017. Подробности за конференцията може да намерите на сайта 3rd International Conference on Natural Products Utilization: from Plants to Pharmacy Shelf (ICNPU-2017), както и първи циркуляр на конференцията тук

Д-р инж. Надежда Табакова, гл.ас. в лаборатория ОСС на ИОХЦФ, положи изпит в Патентното ведомство на Р България за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели и го издържа с отличен успех. Това и дава право да представлява Института пред Патентното ведомство. Можете да се обръщате към нея за консултации в областта на индустриалната собственост в лаборатория 314; на тел. 02 9606 101, 0888410346 или чрез е-мейл: tabakova@orgchm.bas.bg

Институтът по Органична Химия с Център по Фитохимия – БАН има честта и привилегията да организира Първата международна конференция по био-антиоксиданти на тема: "Природните био-антиоксиданти – като основа за нови синтетични лекарства и хранителни добавки" в София от 25 до 29 юни 2017 г. Подробности за конференцията може да намерите на сайта http://icba2017.orgchm.bas.bg/index.php , както и официална покана във вид на PDF-файл тук

-----------------------------------------------------------------------

ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ (ИОХЦФ) обявява допълнителен конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2016-2017 г. Подробности за конкурса може да намерите във вид на PDF-файл ТУК

---------------------------------------------------------------

"Началото" - спомени на учени от ИОХЦФ по случай 55 годишнината на Инстиута

Становище на НС на ИОХЦФ относно „Проект за национална стратегия за развитие на научните изследвания 2025“

Становище на НС на ИОХЦФ относно „Проект за национална стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030“

Списъчен състав на членовете на научния съвет

Протоколи от настоящия Научен съвет - след 26.02.2016 г. включително

Протоколи от Научния съвет - архив до 15.02.2016 г. включително

Протоколи от Общо събрание на учените в ИОХЦФ

---------------------------------------------------------------

ЛАБОРАТОРИИ

ОРГАНИЧЕН СИНТЕЗ И СТЕРЕОХИМИЯ
Ръководител: проф. дн Владимир Димитров
СТРУКТУРЕН ОРГАНИЧЕН АНАЛИЗ
Ръководител: доц. д-р Бистра Стамболийска
ХИМИЯ И БИОФИЗИКА НА ПРОТЕИНИ И ЕНЗИМИ
Ръководител: доц. дн Иванка Стойнева
ХИМИЯ НА ПРИРОДНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Ръководител: проф. дн Вася Банкова, чл. кор. на БАН
ЦЕНТЪР ПО ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ
Ръководител: проф. дн Светлана Симова
ХИМИЯ НА ЛИПИДИТЕ
Ръководител: доц. д-р Светлана Момчилова
ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ
Ръководител: проф. дн Венелин Енчев
ОРГАНИЧНИ РЕАКЦИИ ВЪРХУ МИКРОПОРЕСТИ МАТЕРИАЛИ
Ръководител: проф. дн Таня Цончева
ХИМИЯ НА ТВЪРДИТЕ ГОРИВА
Ръководител: проф. д-р Нарцислав Петров
БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА-ПЛОВДИВ
Ръководител: доц. д-р Петко Денев


Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker