начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 

--------------------------------------------------------------------------

АКТУАЛНИ НОВИНИ И ОБЯВИ

--------------------------------------------------------------------------

Уважаеми колеги,

Моля да обърнете внимание на промените в указанията към бланката за финансово предложение. Промените засягат обхвата, броя и номерацията на позициите.

-------------------------------------------------

Уважаеми колеги,

Химикотехнологичният и металургичен университет и Съюзът на химиците в България организират за втора година Конкурса за националната награда с дарителството и на името на академик Иван Юхновски - 2018 „За изявен млад учен в областта на органичната химия". Статутът и правилникът на конкурса може да намерите тук

-------------------------------------------------

Нашите колежки Радостина Иванова и Десислава Гергинова представиха накратко своята дейност пред БНТ1 по случай "Международния ден на жените и момичетата в науката".

-------------------------------------------------

Уважаеми колеги,

Българското фитохимично сдружение обявява национален конкурс за наградата „Млад фитохимик на годината“. Наградата се дава на млад български учен на възраст до 35 г. за изследвания в областта на фитохимията и химията на природните съединения, извършени от него в България. Участието в конкурса за наградата става чрез представяне на излезли от печат /или приети за печат с документ/ през изтеклата година научни публикации. Срокът за представянето на всички документи е последният работен ден на месец април всяка година. Статутът и правилникът на конкурса може да намерите тук

-------------------------------------------------

Научният съвет на ИОХЦФ-БАН присъжда наградата „Академик Богдан Куртев“ за „Научно постижение в областта на органичната химия“ за 2017 г. на проф. дхн Иво Грабчев от Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ за приноси в областта на синтеза и изучаване на структурата и свойствата на фоточувствителни ниско- и високо молекулни органични съединения със сензорна и биологична активност по предложение на комисия в състав: председател – проф. Владимир Димитров и членове: проф. Петър Петров (Инст. Полимери БАН), проф. Станислав Рангелов (Инст. Полимери БАН), проф. Николай Дишовски (ХТМУ), проф. Деница Момекова (ФФ МУ), доц. Лъчезар Христов (ФХФ СУ) и доц. Калина Алипиева (ИОХЦФ-БАН).

Награда

-------------------------------------------------

Уважаеми колеги, предоставяме ви на разположение предложенията за промени от проф. Л. Антонов на ПРАВИЛНИКА за вътрешния трудов ред на ИОХЦФ-БАН и мнението на юриста за тях. Приемат се писмено мнения относно тези предложения на е-майл: director@orgchm.bas.bg

-------------------------------------------------

Германската служба за академичен обмен (DAAD), съвместно с Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий" предоставят възможност за финансиране на обучението и изследователската дейност на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и други учени. Информация за необходимите документи за кандидатстване и сроковете за тяхното подаване е предоставена на интернет страниците на DAAD: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/hinweise/de/ и на Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий": http://www.cmfnd.org/?page_id=373

--------------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧНО ДОСТЪПНА ДОКУМЕНТАЦИЯ (ПРОТОКОЛИ, СПИСЪЦИ, ЗАСЕДАНИЯ)

--------------------------------------------------------------------------

ЛАБОРАТОРИИ

ОРГАНИЧЕН СИНТЕЗ И СТЕРЕОХИМИЯ
Ръководител: проф. дн Владимир Димитров
СТРУКТУРЕН ОРГАНИЧЕН АНАЛИЗ
Ръководител: доц. д-р Бистра Стамболийска
ХИМИЯ И БИОФИЗИКА НА ПРОТЕИНИ И ЕНЗИМИ
Ръководител: доц. д-р Мая Гунчева
ХИМИЯ НА ПРИРОДНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Ръководител: проф. дн Вася Банкова, чл. кор. на БАН
ЦЕНТЪР ПО ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ
Ръководител: проф. дн Светлана Симова
ХИМИЯ НА ЛИПИДИТЕ
Ръководител: доц. д-р Светлана Момчилова
ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ
Ръководител: проф. дн Венелин Енчев
ОРГАНИЧНИ РЕАКЦИИ ВЪРХУ МИКРОПОРЕСТИ МАТЕРИАЛИ
Ръководител: проф. дн Таня Цончева
ХИМИЯ НА ТВЪРДИТЕ ГОРИВА
Ръководител: проф. д-р Нарцислав Петров
БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА-ПЛОВДИВ
Ръководител: доц. д-р Петко Денев


Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker