начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
       
 
   
 

CoC_logo

Център за компетентност

 

inframat-logo

logo_eplus

Чисти технологииЦентър за върхови постижения

 

--------------------------------------------------------------------------

АКТУАЛНИ НОВИНИ И ОБЯВИ

--------------------------------------------------------------------------

Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН отдава под наем:

1. Лаборатория № 10 с обща площ 48 кв. м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, етаж (-1). Началната месечна наемна цена на площта на помещението е левовата равностойност на 4 евро за кв. м. Общата стойност на началната наемна цена е 192 (сто деветдесет и две) евро без ДДС.

2. Лаборатория № 318 с обща площ 50 кв. м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, етаж 3. Началната месечна наемна цена на площта на помещението е левовата равностойност на 5 евро за кв. м. Общата стойност на началната наемна цена е 250 (двеста и петдесет) евро без ДДС.

3. Лаборатория № 6 с обща площ 28 кв. м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, етаж (-1). Началната месечна наемна цена на площта на помещението е левовата равностойност на 5 евро за кв. м. Общата стойност на началната наемна цена е 140 (сто и четиридесет) евро без ДДС.

4. Помещение (стая) 509 с обща площ 24 кв. м. и складово помещение № 551 (безпрозоречно) с площ 2 кв. м., блок 9, етаж 5. Началната месечна наемна цена на площта на помещението е левовата равностойност на 5 евро за кв. м. за стаята и 3 евро за складовото помещение. Общата стойност на началната наемна цена е 126 (сто двадесет и шест) евро без ДДС.

5. Помещения № 12 и № 14 в блок 13 на ИОХЦФ с обща площ 20.76 кв. м. и обслужваща площ 5.86 кв. м. Началната месечна наемна цена е 3.05 евро за кв. м. за помещенията и 2.30 евро за кв. м. за обслужващата площ. Общата цена на наема е 76.80 евро без ДДС.

Срок за подаване на офертите от кандидатите за всички изброени имоти – 16 декември 2019 г. Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел. 02 9606 112, 02 9606 115, 02 8731016

-------------------------------------------------

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, по решение на Общото събрание на Съвета по иновации при БТПП ще се проведе Седмото издание на конкурса за Иновации през април месец 2020 година. Подробности и условия на конкурса тук

-------------------------------------------------

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Напомняме ви за сроковете за подаване на отчети по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“ на МОН. Според указанията, получени от БАН-Администрация в началото на програмата:

• Краен срок за отчет за първата година на изпълнение на Програмата: 1 Декември 2019 г.

• Последните две възнаграждения ще бъдат изплатени след приемане на научния и финансов отчет от НС на звеното.

• Обобщените отчети по звена се приемат от УС на БАН до 14 декември 2019 г. УС на БАН приема обобщен отчет за изпълнение на Програмата и го изпраща в МОН.

В тази връзка е необходимо да подготвите своите отчети до 02.12.2019 г. и да ги предадете на хартиен носител в канцеларията на ИОХЦФ и като file.pdf на електронен адрес: alipieva@orgchm.bas.bg Отчетът трябва да съдържа:

- конкретни резултати по изпълнение на Програмата;

- списък на излезли или подадени за печат публикации, в които изрично е изказана благодарност към Програмата и копие/я от тях;

- списък с участия в национални и международни научни форуми, на които са представяни резултати по Програмата, придружени с копия от резюмета (с благодарност/частична благодарност към Програмата);

- декларация, че дейностите/резултатите са подкрепени от Национална научна програма „Млади учени и пост-докторанти“ и за провеждането им не е/е използвано финансиране от бюджета на други проекти;

- отчетът следва да бъде подписан от участника и от научния ръководител.

Напомняме ви, че благодарностите трябва да съдържат следния текст, подаден ни от МОН: This work was supported/(partially supported) by the Bulgarian Ministry of Education and Science under the National Research Programme “Young scientists and postdoctoral students” approved by DCM # 577 / 17.08.2018 and by…..(ако има друг проект).

-------------------------------------------------

Уважаеми колеги, от 02 октомври 2019 г. стартира експериментална версия на новия сайт на Института, която ще работи паралелно със сегашната версия. Страницата се намира на адрес: http://www.orgchm.bas.bg/~new-www Отзиви и корекции изпращайте на адрес dpg@orgchm.bas.bg

-------------------------------------------------

ИНСТИТУТЪТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ обявява конкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г. Подробности тук

-------------------------------------------------

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
На 03.04.2019 г. е сключен договор № 03/02.04.2019 за самолетни билети между ИОХЦФ-БАН И АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД. На страницата на ИОХЦФ, раздел „Нормативни документи, вътрешна информация, формуляри“ е качена бланка за заявка на самолетни билети. Важни подробности относно попълването на бланката може да се намерят
тук

--------------------------------------------------------------------------

ЕЛЕКТРОННА ДОКУМЕНТАЦИЯ (ПРОТОКОЛИ, СПИСЪЦИ, ЗАСЕДАНИЯ)

--------------------------------------------------------------------------

ЛАБОРАТОРИИ

ОРГАНИЧЕН СИНТЕЗ И СТЕРЕОХИМИЯ
Ръководител: доц. д-р Свилен Симеонов
СТРУКТУРЕН ОРГАНИЧЕН АНАЛИЗ
Ръководител: доц. д-р Бистра Стамболийска
ХИМИЯ И БИОФИЗИКА НА ПРОТЕИНИ И ЕНЗИМИ
Ръководител: доц. д-р Мая Гунчева
ХИМИЯ НА ПРИРОДНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Ръководител: проф. дн Вася Банкова, чл. кор. на БАН
ЦЕНТЪР ПО ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ
Ръководител: проф. дн Светлана Симова
ХИМИЯ НА ЛИПИДИТЕ
Ръководител: доц. д-р Светлана Момчилова
ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ
ОРГАНИЧНИ РЕАКЦИИ ВЪРХУ МИКРОПОРЕСТИ МАТЕРИАЛИ
Ръководител: проф. дн Таня Цончева
ХИМИЯ НА ТВЪРДИТЕ ГОРИВА
Ръководител: доц. д-р Бойко Цинцарски
БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА-ПЛОВДИВ
Ръководител: доц. д-р Петко Денев


Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker