начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
       
 
   
 

CoC_logo

Център за компетентност

 

inframat-logo

logo_eplus

Чисти технологииЦентър за върхови постижения

 

--------------------------------------------------------------------------

АКТУАЛНИ НОВИНИ И ОБЯВИ

--------------------------------------------------------------------------

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Започва кампанията за кандидатстване за втори етап на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“ на МОН.
Според указанията от БАН-Администрация

  • Млади учени, одобрени за участие в първия етап на програмата, които продължават да отговарят на условието за "млади" (не повече от 10 години след придобиване на образователна степен „магистър“), е необходимо да представят пред НС само актуализирана програма за втора година, която да се одобри от НС.
  • Пост-докторанти, които продължават да отговарят на условието (5 години след придобиване на образователна степен „доктор“, което да важи поне до 15 септември 2020) също подават само актуализирана програма за втора година, която се одобрява от НС.
  • Нови кандидати по двата модула могат да се включат по реда от миналата година.
  • Редовни докторанти нямат право на участие в програмата.

Новите кандидати могат да намерят условията за кандидатстване на страницата на ИОХЦФ тук. Моля да обърнете внимание на изработените от комисията и одобрени от НС карти с информация за кандидатите по двата модула.
Напомняме Ви, че:

  • Документите за кандидатстване и в двата модула се подават на хартиен носител (с оригинални подписи) и на електронен носител. Всички документи, представени от кандидатите трябва да бъдат описани в информационната карта и представени като file.pdf подредени по номер и име, както и директории, отговарящи на хартиеното копие.
  • Данните за публикационната дейност и цитатите (без автоцитати) да се представят в електронен формат, подредени по номера.
  • Данните за участие в научни форуми трябва да се представят в електронен формат, подредени по номера. Участията в конференции да се докажат със сканирани титулна страница на книжката и абстракт. При изнасяне на устни доклади да се сканира и програмата на конференцията като доказателствен материал.

Крайният срок за подаване на документите е 06.02.2020 г. до 17.00 часа в канцеларията на ИОХЦФ. Необходимият пакет документи за кандидатстване се намира тук
Ръководството на ИОХЦФ кани всички кандидати на информационна среща на 22.01.2020 г. (сряда) от 10.30 часа в зала 111.

-------------------------------------------------

На 26-27 март 2020 г. в Пловдив ще се проведе за първи път международна конференция, посветена на медицинските, ароматните и едивните растения, както и на оползотворяването на отпадъците от тях. Подробности за конференцията може да се намерят тук

-------------------------------------------------

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, по решение на Общото събрание на Съвета по иновации при БТПП ще се проведе Седмото издание на конкурса за Иновации през април месец 2020 година. Подробности и условия на конкурса тук

-------------------------------------------------

Уважаеми колеги, от 02 октомври 2019 г. стартира експериментална версия на новия сайт на Института, която ще работи паралелно със сегашната версия. Страницата се намира на адрес: http://www.orgchm.bas.bg/~new-www Отзиви и корекции изпращайте на адрес dpg@orgchm.bas.bg

-------------------------------------------------

ИНСТИТУТЪТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ обявява конкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г. Подробности тук

-------------------------------------------------

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
На 03.04.2019 г. е сключен договор № 03/02.04.2019 за самолетни билети между ИОХЦФ-БАН И АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД. На страницата на ИОХЦФ, раздел „Нормативни документи, вътрешна информация, формуляри“ е качена бланка за заявка на самолетни билети. Важни подробности относно попълването на бланката може да се намерят
тук

--------------------------------------------------------------------------

ЕЛЕКТРОННА ДОКУМЕНТАЦИЯ (ПРОТОКОЛИ, СПИСЪЦИ, ЗАСЕДАНИЯ)

--------------------------------------------------------------------------

ЛАБОРАТОРИИ

ОРГАНИЧЕН СИНТЕЗ И СТЕРЕОХИМИЯ
Ръководител: доц. д-р Свилен Симеонов
СТРУКТУРЕН ОРГАНИЧЕН АНАЛИЗ
Ръководител: доц. д-р Бистра Стамболийска
ХИМИЯ И БИОФИЗИКА НА ПРОТЕИНИ И ЕНЗИМИ
Ръководител: доц. д-р Мая Гунчева
ХИМИЯ НА ПРИРОДНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Ръководител: проф. дн Вася Банкова, чл. кор. на БАН
ЦЕНТЪР ПО ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ
Ръководител: проф. дн Светлана Симова
ХИМИЯ НА ЛИПИДИТЕ
Ръководител: доц. д-р Светлана Момчилова
ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ
ОРГАНИЧНИ РЕАКЦИИ ВЪРХУ МИКРОПОРЕСТИ МАТЕРИАЛИ
Ръководител: проф. дн Таня Цончева
ХИМИЯ НА ТВЪРДИТЕ ГОРИВА
Ръководител: доц. д-р Бойко Цинцарски
БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА-ПЛОВДИВ
Ръководител: доц. д-р Петко Денев


Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker