начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 

--------------------------------------------------------------------------

АКТУАЛНИ НОВИНИ И ОБЯВИ

Уважаеми колеги, окончателните резултати от атестации - 2017 г. са качени на сайта в раздел НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ, ФОРМУЛЯРИ където ще останат на разположение постоянно.

По повод 100 години от рождението на акад. Богдан Куртев, ИОХЦФ учредява "НАГРАДА АКАД. БОГДАН КУРТЕВ" за научни постижения в областта на Органичната химия. Обява, статут и правилник на наградата може да се намерят тук.

Награда

Уважаеми колеги, от 19 юни 2017 г. влиза в употреба нова бланка за Финансово предложение за закупуване на разтворители, химикали и консумативи. Тя може да бъде изтеглена като pdf-файл в раздел НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ, ФОРМУЛЯРИ. Към бланката са прикрепени подробни указания за попълването й. Финансови предложения, попълвани на старите формуляри няма да бъдат одобрявани за изпълнение!

Фонд "Научни изследвания" отправя покана за участие в два конкурса:
"Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 год." и "Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 год." Необходимите декларации за участие в тези конкурси от името на ИОХЦФ, може да се намерят тук

Институтът по Органична Химия с Център по Фитохимия и Институтът по Микробиология "Стефан Ангелов" - БАН имат честта да организират съвместно Трета международна конференция по оползотворяване на природни продукти: от растенията до фармацевтичния рафт (ICNPU), Банско, България, 18-21.10.2017 г. / 3th International Conference of Natural Product Utilization: From Plants to Pharmacy Shelf (ICNPU), Bansko, Bulgaria, 18-21.10.2017. Подробности за конференцията може да намерите на сайта 3rd International Conference on Natural Products Utilization: from Plants to Pharmacy Shelf (ICNPU-2017), както и първи циркуляр на конференцията тук

ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ (ИОХЦФ) обявява допълнителен конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2016-2017 г. Подробности за конкурса може да намерите във вид на PDF-файл тук

--------------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧНО ДОСТЪПНА ДОКУМЕНТАЦИЯ (ПРОТОКОЛИ, СПИСЪЦИ, ЗАСЕДАНИЯ)

--------------------------------------------------------------------------

ЛАБОРАТОРИИ

ОРГАНИЧЕН СИНТЕЗ И СТЕРЕОХИМИЯ
Ръководител: проф. дн Владимир Димитров
СТРУКТУРЕН ОРГАНИЧЕН АНАЛИЗ
Ръководител: доц. д-р Бистра Стамболийска
ХИМИЯ И БИОФИЗИКА НА ПРОТЕИНИ И ЕНЗИМИ
Ръководител: доц. дн Иванка Стойнева
ХИМИЯ НА ПРИРОДНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Ръководител: проф. дн Вася Банкова, чл. кор. на БАН
ЦЕНТЪР ПО ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ
Ръководител: проф. дн Светлана Симова
ХИМИЯ НА ЛИПИДИТЕ
Ръководител: доц. д-р Светлана Момчилова
ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ
Ръководител: проф. дн Венелин Енчев
ОРГАНИЧНИ РЕАКЦИИ ВЪРХУ МИКРОПОРЕСТИ МАТЕРИАЛИ
Ръководител: проф. дн Таня Цончева
ХИМИЯ НА ТВЪРДИТЕ ГОРИВА
Ръководител: проф. д-р Нарцислав Петров
БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА-ПЛОВДИВ
Ръководител: доц. д-р Петко Денев


Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker